Ðức Thánh cha tiếp tục kêu gọi

ngưng chiến tại Ucraina

 

Ðức Thánh cha tiếp tục kêu gọi ngưng chiến tại Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-04-2022) - Vào cuối Lễ lá do ngài chủ sự lúc 10g sáng, Chúa nhật ngày 10 tháng Tư vừa qua, tại Quảng trường thánh Phêrô, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương đến từ năm châu, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cùng các tín hữu đọc kinh Truyền tin kính Ðức Mẹ.

Ngỏ lời với các tín hữu trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha tiếp tục nhắc đến chiến sự tại Ucraina. Ngài nói: "Không gì là không có thể đối với Thiên Chúa. Chúa có thể làm cho chiến tranh chấm dứt. Một cuộc chiến tranh tàn ác, trong đó người ta phạm những tội ác chống lại các thường dân vô phương thế tự vệ.

Ngày nay có chiến tranh và người ta muốn chiến thắng theo kiểu thế gian. Tại sao không để cho Thiên Chúa chiến thắng? Hãy từ bỏ khí giới, ngưng chiến để đạt tới hòa bình qua một cuộc thương thuyết thực sự, sẵn sàng chịu vài hy sinh vì thiện ích của dân chúng. Thực vậy, chiến thắng nào nếu đó là chiến thắng cắm cờ trên đống gạch vụn. Không gì là không có thể đối với Thiên Chúa. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Ðức Mẹ Maria".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page