Hội đồng Giám mục Pháp

kết thúc Ðại hội tại Lộ Ðức

 

Hội đồng Giám mục Pháp kết thúc Ðại hội tại Lộ Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 10-04-2022) - Hôm mùng 08 tháng Tư năm 2022, hàng trăm giám mục Pháp thuộc 90 giáo phận toàn quốc đã kết thúc Ðại hội mùa xuân, sau bốn ngày nhóm họp tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức và đã tái cử Ðức cha Eric de Moulins-Beaufort trong nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục thêm ba năm nữa.

Trong khóa họp, các giám mục đã đặc biệt bàn về vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất như "căn nhà chung của nhân loại", theo tinh thần Thông điệp "Laudato sí" của Ðức Thánh cha Phanxicô.

Trong diễn văn bế mạc, Ðức Tổng giám mục Eric de Moulins-Beaufort nói: "Có lẽ hơn bao giờ hết, chúng ta phải nhận thấy rằng dù một hành vi nhỏ bé của chúng ta: ăn, mặc, di chuyển, thông tin, gặp gỡ nhau đều tạo nên một loạt các nguyên nhân, trong đó có nhiều điều gây thiệt hại lâu dài cho "căn nhà chung". Vì thế cần cấp thiết hoán cải, để Chúa Kitô có thể được yêu mến và để Chúa Cha, Ðấng đã sai Người có thể được hoàn toàn tôn vinh."

Ðức cha Chủ tịch Eric hứa rằng các giám mục sẽ theo đuổi sự hoán cải về sinh thái, các giáo phận và giáo xứ sẽ làm cho các sáng kiến của mình theo chiều hướng này để được thêm phong phú. Ðứng trước cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay, "chúng ta được kêu gọi sáng suốt, giống như chúng ta đã tỏ ra sáng suốt đối với tệ nạn bạo hành và gây hấn tình dục. Về điểm này, Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết ngân quỹ bồi thường các nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong Giáo hội đang hoạt động và tòa án hình sự về giáo luật sẽ sẵn sàng hoạt động trong vòng ba tuần lễ tới đây".

(Vatican News Fr 8-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page