Ðức Thánh cha tiếp Hội đồng cấp cao

của ngành tư pháp Ý

 

Ðức Thánh cha tiếp Hội đồng cấp cao của ngành tư pháp Ý.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-04-2022) - Sáng ngày 08 tháng Tư năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Hội đồng cấp cao của ngành tư pháp Ý và ngài kêu gọi thực thi công lý với lòng thương xót, liên đới với các nạn nhân của những bất công.

Hội đồng cấp cao của ngành tư pháp tại Ý là một cơ quan, gồm vị chủ tịch là tổng thống của Ý, một phó chủ tịch và 25 thành viên, với nhiệm vụ thu nhận, phân bổ, thuyên chuyển và xử lý kỷ luật các thẩm phán và các quan chức tư pháp tại nước này.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Tổng thống Sergio Mattarella.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh cha nhắc đến chương 18 của Tin mừng theo thánh Luca, kể lại chuyện một bà góa mỗi ngày đến gặp quan tòa trong thành phố xin ông thi hành công lý cho bà. Và Ðức Thánh cha nói: "Ngày nay cũng vậy, việc lắng nghe tiếng kêu của những người không có tiếng nói, đang đau khổ vì bất công, giúp quí vị biến đổi quyền quí vị đã nhận được để phục vụ bênh vực nhân phẩm và công ích... Nhưng công lý cần phải được thi hành với lòng thương xót và không thiên tư. Và không có cải tổ chính sách công lý nào có thể thay đổi đời sống của người thực thi công lý nếu chính đương sự không tự chọn lựa trước lương tâm của mình: tôi thực thi công lý "cho ai", "bằng cách nào" và "tại sao". Ðó là một quyết định của lương tâm mỗi thẩm phán.

Ðức Thánh cha nhắc đến tấm gương của chân phước Rosario Livatino, bị mafia sát hại, là vị pháp quan đầu tiên trong lịch sử Giáo hội được phong chân phước và ngài cầu chúc tấm gương này vừa là một trợ lực và an ủi cho các vị thẩm phán.

Ðức Thánh cha nói: "Giữa một bên là sự nghiêm ngặt và nhất quán, và bên kia là tình người, chân phước Livatino đã vạch ra ý tưởng phục vụ của mình trong ngành tư pháp, nghĩ đến những người nam nữ có khả năng tiến bước với lịch sử và trong xã hội, trong đó không phải chỉ có các thẩm phán, nhưng tất cả các nhân viên của khế ước xã hội đều được kêu gọi chu toàn công việc của mình trong công lý. Chân phước nói rằng: "Sau khi chúng ta chết đi, sẽ không ai hỏi chúng ta là người tin tưởng bao nhiêu, nhưng là người đáng tín nhiệm thế nào". Chân phước Livatino bị ám sát lúc mới 38 tuổi, để lại sức mạnh của chứng tá đáng tin cậy và cả sự rõ ràng của một ý tưởng về ngành tư pháp và chân phước hướng tới".

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Công lý phải luôn đồng hành sự tìm kiếm hòa bình, và hòa bình đòi phải có sự thật và tự do. Ước gì không bị tắt lịm nơi quí vị cảm thức công lý được nuôi dưỡng bằng tình liên đới với những người là nạn nhân của bất công, và được nuôi dưỡng bằng ước muốn thấy một nước công lý và an bình hiển trị".

(Rei 9/4/2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page