Ðức Thánh cha ủy thác một số gia đình

soạn bài suy niệm Ðàng Thánh Giá

 

Ðức Thánh cha ủy thác một số gia đình soạn bài suy niệm Ðàng Thánh Giá.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-04-2022) - Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết nhân dịp kỷ niệm 5 năm Tông huấn "Amoris Laetitia", Niềm vui yêu thương, về gia đình, Ðức Thánh cha Phanxicô đã ủy thác cho vài gia đình thuộc các cộng đoàn và hiệp hội Công giáo thiện nguyện và từ thiện việc soạn thảo các bài suy niệm cho buổi đi Ðàng Thánh Giá trọng thể ngài chủ sự tối Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 15 tháng Tư năm 2022, tại Hí trường Colosseo ở Roma.

Dựa trên căn bản các đề tài được chọn, một số gia đình sẽ vác thánh giá qua các chặng trong buổi đi Ðàng Thánh Giá này.

Thứ Sáu Tuần Thánh trong hai năm trước đây, vì đại dịch, nên Ðức Thánh cha chủ sự buổi đi Ðàng Thánh Giá trên thềm Ðền thờ thánh Phêrô, thay vì tại Hí trường Colosseo, theo truyền thống. Ngài tiến theo lộ trình được các ngọn lửa sáng đặt trong các chậu sành, bắt đầu từ khu vực cạnh cây tháp bút ở giữa Quảng trường thánh Phêrô, với các chặng được xác định bằng ánh sáng của các ngọn đuốc.

Tại bục trên thềm đền thờ chỉ có Ðức Thánh cha và một Ðức ông thuộc ban nghi lễ. Hai bên "lễ đài" này có khoảng 100 bạn trẻ tham dự.

Các bài suy niệm trong Ðàng Thánh Giá năm 2021 do một nhóm các Hướng đạo sinh Công giáo thuộc đoàn "Foligno I" ở miền Umbria, trung Italia và giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Uganda ở Roma cùng soạn.

(Tổng hợp 7-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page