Phong trào Pax Christi phê bình

việc dành 100 tỷ Euro để tân trang võ khí của Ðức

 

Phong trào Pax Christi phê bình việc dành 100 tỷ Euro để tân trang võ khí của Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mainz (RVA News 07-04-2022) - Phong trào Pax Christi, Phân bộ Ðức quốc, phê bình tuyên bố của Thủ tướng Olaf Scholz muốn dành ngân quỹ đặc biệt 100 tỷ Euro để tân trang võ khí cho quân đội Ðức, trước sự tấn công của quân đội Nga vào Ucraina. Ðây là đều trái ngược với hiến pháp quốc gia, với nguyên tắc hòa bình được trình bày trong lời tựa của hiến Pháp.

Phong trào Pax Christi bày tỏ lập trường trên đây, hôm mùng 06 tháng Tư năm 2022, trước khi Quốc hội liên bang Ðức thảo luận về đề nghị của Thủ tướng Scholz vào thứ Sáu, mùng 08 tháng Tư này, cụ thể là tu chính khoản số 87a của Hiến pháp để cho phép ngân khoản đặc biệt 100 tỷ Euro như ngân khoản đặc biệt cho quân đội liên bang.

Theo Phong trào Pax Christi không có liên hệ thực sự giữa việc Nga tấn công Ucraina với ngân khoản 100 tỷ Euro cho quân đội Ðức. Những thiếu sót trong việc trang bị võ khí cốt yếu không phải là vấn đề tài chánh, nhưng là vấn đề mua sắm, hậu cần và tổ chức nội bộ. Ngay cả những gia tăng trước đây trong ngân sách vũ khí cũng sẽ thay đổi một ít.

Theo Pax Christi, những người nghèo nhất trong số những người nghèo sẽ bị lơ là và thiệt hại do việc gia tăng võ trang cho quân đội Ðức. Ví dụ, trong ngân sách Liên bang Ðức, dự kiến sẽ có sự cắt giảm một tỷ 600 triệu Euro dành cho việc cộng tác phát triển và viện trợ nhân đạo cho các nước nghèo. Và đây là hủy bỏ lời đã hứa trong Liên minh các đảng phái. Và sự cắt giảm này cũng sẽ đưa tới sự cắt giảm ngân sách, trong việc đáp ứng những đe dọa thiếu lương thực và an ninh về năng lượng, sự gia tăng khí hậu và những bất công hoàn cầu. Và chúng tạo nên những đe dọa, những nguồn mạch đưa tới các cuộc chiến tranh mới.

Mới đây, Chủ tịch Phong trào Pax Christi, Ðức cha Peter Kohlgraf, Giám mục giáo phận Mainz, đã phê bình việc nước Ðức gia tăng cung cấp võ khí cho Ucraina. Ðức cha nói: Quyền tự vệ trong chiến tranh là điều hợp pháp. Nhưng vấn đề là phải chăng rốt cuộc tôi sẽ gây nhiều thiệt hại hơn vì tôi tự vệ hay không".

(KNA 7-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page