Ðại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh:

Nga muốn cản trở cuộc viếng thăm

của Ðức Thánh cha

 

Ðại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh: Nga muốn cản trở cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-04-2022) - Ðại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh, ông Andrij Jurash, nói rằng Nga đang tìm mọi cách để cản trở, chính thức hoặc không chính thức, dự án của Ðức Thánh cha Phanxicô viếng thăm Ucraina, vì đây là dấu chỉ rõ ràng ngài ủng hộ Ucraina.

Tuyên bố hôm mùng 05 tháng Tư năm 2022, với trang mạng "Crux" ở Mỹ, Ðại sứ Ucraina tin chắc rằng mọi nước khác đều ủng hộ ý tưởng của Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm Kiev.

Trả lời câu hỏi về vấn đề an ninh trong cuộc viếng của Ðức Thánh cha, Ðại sứ Jurash nói rằng Ucraina sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình để bảo vệ an ninh cho Ðức Giáo hoàng và ông cũng tin rằng Nga cũng làm như vậy, vì chắc chắn Nga không muốn để cho Ðức Giáo hoàng bị giết trong cuộc viếng thăm như vậy: "Tôi nghĩ Nga hiểu rằng nếu làm như vậy thì có nghĩa là Nga sẽ chấm dứt sự hiện hữu của mình trong thế giới văn minh. Cả khi Nga muốn cản trở cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng tại Ucraina, thì chính người Nga vẫn phải quan tâm đến diễn tiến an toàn của cuộc viếng thăm như vậy."

Ðại sứ Jurash cho biết dự án viếng thăm của Ðức Giáo hoàng tại Ucraina đã được cứu xét từ hơn hai tuần nay. Hôm thứ Bảy, ngày 02 tháng Tư năm 2022, trong chuyến bay từ Roma đến Malta, chính Ðức Giáo hoàng đã nói đến điều đó. Cuộc viếng thăm của một trong những vị lãnh đạo tôn giáo ảnh hưởng nhất trên thế giới tại Nhà thờ Chính tòa thánh Sophia ở thủ đô Kiev, từ hơn 1,000 năm nay, không những đó là một kinh nguyện cho hòa bình, nhưng còn là một lời kêu gọi mọi nước trên thế giới, giúp đỡ Ucraina trong việc tái thiết đất nước".

(Crux, Kathpress 5-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page