Ðức Thánh cha bổ nhiệm Ðức Hồng y Turkson

làm Chưởng ấn hai Hàn lâm viện Tòa Thánh

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm Ðức Hồng y Turkson làm Chưởng ấn hai Hàn lâm viện Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-04-2022) - Hôm mùng 04 tháng Tư năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Hồng y Peter Turkson, nguyên Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, làm Chưởng ấn Hàn lâm viện Tòa Thánh về khoa học và Hàn lâm viện về các khoa xã hội.

Ngài kế nhiệm Ðức cha Marcelo Sánchez Sorondo, người Argentina, sẽ tròn 80 tuổi vào tháng Chín năm nay, sau 34 năm đảm nhận chức vụ này.

Ðức Hồng y Turkson năm nay 73 tuổi, người Ghana, tiến sĩ Kinh thánh. Ngài thụ phong linh mục năm 1975 và được Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Cape Coast, bên Ghana hồi năm 1993, rồi làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này. Sau đó, ngài được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, ngày 24 tháng Chín năm 2013, cơ quan mà Ðức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận từng làm Chủ tịch, từ năm 1998 đến khi qua đời hồi tháng Chín năm 2002.

Sau đó, Ðức Hồng y Turkson được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ làm Bộ trưởng tiên khởi của Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, một cơ quan được thành lập năm 2017 bằng cách gộp lại thành một Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Hội đồng Cor Unum, Ðồng Tâm là cơ quan bác ái của Tòa Thánh, Hội đồng mục vụ di dân và người lưu động, và Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế.

Ðức Hồng y Turkson đảm nhận trách vụ Bộ trưởng cho đến tháng Giêng năm 2022 thì Ðức Thánh cha không gia hạn nhiệm kỳ 5 năm và hiện nay Ðức Hồng y Michael Czerny, dòng Tên, người Canada gốc Tiệp, làm Bộ trưởng lâm thời.

Hàn lâm viện Tòa Thánh về khoa học được thành lập cách đây gần 420 năm (1603) để thăng tiến sự trao đổi và tiến bộ của các khoa học. Các thành viên gồm các nhà khoa học tên tuổi thuộc nhiều ngành trên thế giới. Kết quả các cuộc trao đổi này cũng có ảnh hưởng trên các văn kiện và quyết định của Tòa Thánh.

Còn Hàn lâm viện Tòa Thánh về các khoa xã hội được Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II thành lập năm 1994. Cả hai Hàn lâm viện đều có trụ sở là Tòa nhà Piô IV ở nội thành Vatican.

(Vatican News 4-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page