Ðức Thánh cha kêu gọi tín hữu Siro-Malabar

vâng phục Thượng Hội đồng Giáo hội này

 

Ðức Thánh cha kêu gọi tín hữu Siro-Malabar vâng phục Thượng Hội đồng Giáo hội này.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 05-04-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công giáo thuộc Tổng giáo phận Ernakulam-Angamaly bên Ấn Ðộ tuân phục quyết định về phụng vụ do Thượng Hội đồng Giáo hội này đưa ra.

Lời kêu gọi của ngài được trình bày trong thư dài ba trang, đề ngày 25 tháng Ba năm 2022, gửi các tín hữu Tổng giáo phận Ernakulam, là giáo phận lớn nhất trong số 35 giáo phận thuộc nghi lễ Ðông phương Siro-Malabar. Ðây là lần thứ ba ngài can thiệp vào vấn đề phụng vụ của Giáo hội này. Lá thư được các linh mục của giáo phận này họp nhau ngày 05 tháng Tư năm 2022 để thảo luận.

Trong lãnh thổ giáo phận Ernakulam có Tòa Tổng giám mục Trưởng, do Ðức Hồng y George Alencherry, nhưng việc cai quản giáo phận được ủy cho vị đại diện là Ðức Tổng giám mục Antony Kariyil. Trong thư, Ðức Thánh cha cũng khẳng định hạn chót để tuân hành quyết định của Thượng Hội đồng Giáo hội này là lễ Phục sinh, ngày 17 tháng Tư tới đây.

Thượng Hội đồng đã quyết định thống nhất việc cử hành thánh lễ gọi là Qurbana, theo đó trong phần thứ nhất của buổi lễ và phụng vụ lời Chúa, thì linh mục đối diện với giáo dân, rồi sau đó, trong phần chính của thánh lễ, với việc truyền phép và nghi thức Thánh Thể thì linh mục quay lên, theo cùng hướng nhìn của các tín hữu.

34 giáo phận đã tuân hành quyết định này, trừ Tổng giáo phận Ernakulam, vì từ 50 năm nay, các linh mục hoàn toàn đối diện với các tín hữu khi cử hành thánh lễ. Cho đến nay, Ðức cha Kariyil hỗ trợ việc này và chuẩn chước cho các tín hữu khỏi qui luật do Thượng Hội đồng Giáo hội đề ra.

Ðã xảy ra một vụ xì căng đan lớn, vài ngày sau ngày 25 tháng Ba năm 2022: một nhóm giáo dân ở Ernakulam đã đốt hình nộm Ðức Hồng y Alencherry và Ðức Hồng y Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, là vị, hôm 11 tháng Ba năm 2022, đã trình bày cho giáo phận chỉ dẫn rõ ràng của Ðức Thánh cha. Ngày 17 tháng Ba năm 2022, hơn 300 linh mục đã thông qua nghị quyết, nhất trí xin Ðức Tổng giám mục đại diện Kariyil đừng thu hồi biện pháp chuẩn chước hiện nay, tiếp tục cho phép các linh mục cử hành thánh lễ quay mặt hướng về các giáo dân.

Trong thư ngày 25 tháng Ba năm 2022, Ðức Thánh cha nhắc nhở rằng chính vì ý thức những truyền thống khác nhau trong Tổng giáo phận Ernakulam, nên ngài đã yêu cầu tất cả hãy nhượng bộ một bước trong cách cử hành thánh lễ đã quen, để nêu một dấu chỉ hiệp thông, nảy sinh từ sự kiện tất cả đều đã từ bỏ một cái gì riêng của mình, vì lòng yêu mến và một chứng tá cao cả hơn".

Ðức Thánh cha lấy làm tiếc vì sau ngày 28 tháng Mười Một năm 2021, là ngày đã được ấn định để áp dụng quyết định về việc cử hành thánh lễ, và mặc dù tất cả các giáo phận khác đã tuân hành quyết định của Thượng Hội đồng Giáo hội, nhưng tại Tổng giáo phận Ernakulam vẫn cứ theo đặc tính phụng vụ riêng. Ngài kêu gọi các tín hữu tại đây suy tư về cách thức hành động của mình, và chấp nhận cơ cực, bước lui một bước. Ðây không phải theo một tiêu chuẩn chiến thắng hay thất bại phàm nhân, của nhóm này trên nhóm kia, nhưng là nhìn lên Chúa và chấp nhận không những cử hành lễ Vượt Qua của Chúa, nhưng còn sống biến cố ấy với Chúa, bắt đầu từ những xao xuyến và khổ nạn của Chúa.

Ðức Thánh cha nhận xét rằng "chính Chúa Kitô đã chọn con đường hiến thân, lui một bước so với một đòi hỏi phàm nhân muốn thành công. Vì thế, trong tư cách là Giáo hội, tất cả chúng ta cần sống với Chúa và như Chúa, chấp nhận cả con đường hạ mình và thánh giá. Chúng ta không thể sống chia rẽ, không thể tạo nên chia rẽ, không thể cho phép mình tạo nên gương mù gương xấu".

(Asia News 3-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page