Hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem

kêu gọi giúp Thánh địa

 

Hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem kêu gọi giúp Thánh địa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 01-04-2022) - Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem, Phân bộ Áo quốc, kêu gọi tiếp tục trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh địa trước tình trạng nhiều người vẫn còn chịu hậu quả nặng nề vì đại dịch Covid-19.

Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem, do Ðức Hồng y Fernando Filoni, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, làm thủ lãnh, có sứ mạng hỗ trợ Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem và Caritas địa phương trong các hoạt động xã hội và giáo dục. Hội có 30,000 Hiệp sĩ hội viên thế giới, trong đó có 550 người thuộc phân bộ Áo.

Trong thông cáo phổ biến ngày 31 tháng Ba năm 2022 trên trang mạng, Hội cho biết tình trạng xã hội và chính trị các tín hữu Kitô tại Thánh địa tiếp tục ở mức độ căng thẳng. Trong hai năm qua, đại dịch càng làm cho tình trạng này thêm trầm trọng, đặc biệt tại miền Gaza, bị Israel phong tỏa, tình trạng nhân đạo, xã hội và kinh tế được mô tả là thêm thảm.

Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem trợ giúp trong việc bảo trì các thánh đường, trường học, vườn trẻ, các trung tâm xã hội và nhà dưỡng lão do Giáo hội Công giáo đảm trách tại Israel, Giordani, và Palestine. Ðặc biệt về vấn đề trường học. Tòa Thượng phụ tại đây có 44 trường Công giáo với gần 20,000 học sinh và 1,600 giáo viên. Những gia đình nghèo được Hội hiệp sĩ trợ giúp học phí để các con em có thể có một nền giáo dục vững chắc cho đến tú tài, chi phí của các trường cũng được Hội này trợ giúp tới 95%.

Những gia đình túng thiếu, được Caritas Jerusalem hỗ trợ với sự giúp đỡ của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem, về tài chánh, thuốc men và săn sóc sức khỏe. Từ khi đại dịch bộc phát, các dự án cứu trợ trong lãnh vực này được đặc biệt nâng đỡ.

(Kathpress 31-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page