Chính thống Nga cảnh giác quốc hội Ucraina

cấm Chính thống Nga

 

Chính thống Nga cảnh giác quốc hội Ucraina cấm Chính thống Nga.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 01-04-2022) - Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva cảnh giác quốc hội Ucraina đừng thông qua hai dự luật cấm các hoạt động của Giáo hội Chính thống Nga tại Ucraina.

Tại Ucraina, trước kia có một cộng đoàn Chính thống chiếm đa số là Chính thống Nga, thuộc quyền Tòa Thượng phụ ở Mascơva nhưng được nhiều quyền tự trị. Năm 1991, Ucraina được độc lập khỏi Liên Xô, sau khi liên bang này sụp đổ. Trào lưu tách rời khỏi Chính thống Nga bắt đầu thành hình và đầu năm 2019, Ðức Thượng phụ Chính thống Constantinople cũng là vị "Giáo chủ danh dự chung" đã ban sắc lệnh nhìn nhận sự độc lập của Giáo hội Chính thống Ucraina.

Trong chiến tranh hiện nay, có một số cộng đoàn Chính thống Nga ở Ucraina chuyển sang Giáo hội Chính thống địa phương và hiện có khoảng 70% tín hữu Chính thống tại Ucraina thuộc Giáo hội địa phương.

Hôm 28 tháng Ba năm 2022, Quốc hội Ucraina nhận được hai dự luật cấm các hoạt động của Giáo hội Chính thống thuộc quyền Tòa Thượng phụ Mascơva hoạt động trên lãnh thổ Ucraina với lý do Giáo hội này trung thành với Tổng thống Vladimir Putin và do đó có hại cho đất nước Ucraina, mặc dù trong những tuần lễ gần đây, Ðức Tổng giám mục Onufry, thủ lãnh của Chính thống Nga tại Ucraina nhiều lần kêu gọi Tổng thống Putin chấm dứt chiến tranh tại Ucraina.

Ðức Tổng giám mục Epiphanius, Giáo chủ Chính thống Ucraina nói rằng: "Chúng ta biết Ðức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Nga là đồng minh mật thiết của Tổng thống Putin, và vì thế Giáo hội Chính thống Nga tại Ucraina là thành trì cuối cùng hỗ trợ Putin tại nước này".

Trong bối cảnh trên đây, tuyên bố hôm 29 tháng Ba năm 2022, ông Vladimir Legoida, Phát ngôn viên Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva nói rằng việc thông qua hai dự luật nói trên, trong thực tế là một sự tiêu diệt Giáo hội Chính thống Nga tại Ucraina và chắc chắn sẽ làm gia tăng cuộc khủng hoảng trong xã hội: "Một quyết định như thế của quốc hội Ucraina sẽ tạo nên "Một giai đoạn mới trong cuộc đụng độ và làm cho sự ly giáo trở nên trầm trọng hơn, cuộc ly giáo này do Tòa Thượng phụ Constantinople gây ra".

(KNA 30-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page