Ðức Tổng giám mục

Tổng thư ký Bộ Giáo lý đức tin

được bổ nhiệm làm giám mục

giáo phận Reggio-Emilia-Guastalla

 

Ðức Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ Giáo lý đức tin được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Reggio-Emilia-Guastalla.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-01-2022) - Hôm 10 tháng Giêng năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Giacomo Morandi, Tổng thư ký Bộ Giáo lý đức tin, làm Giám mục giáo phận Reggio-Emilia-Guastalla, có nửa triệu tín hữu Công giáo ở miền bắc nước Ý, và tiếp tục giữ tước Tổng giám mục.

Ngài thay thế Ðức cha Massimo Camisasca về hưu vì tròn 75 tuổi.

Ðức Tổng giám mục Morandi năm nay 57 tuổi, sinh năm 1965, tại Modena và thụ phong linh mục năm 35 tuổi. Sau khi đậu cử nhân Kinh thánh tại Học viện Biblicum, ngài đậu thêm Tiến sĩ Thần học truyền giáo tại Ðại học Giáo hoàng Gregoriana, và từng làm Tổng đại diện giáo phận Modena, trước khi được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Phó Tổng thư ký Bộ Giáo lý đức tin năm 2015, hai năm sau, năm 2017, ngài được thăng Tổng giám mục Tổng thư ký của Bộ này.

Sự việc một vị Tổng giám mục Tổng thư ký của một bộ của Tòa Thánh, sau bốn năm làm việc, được bổ đi làm giám mục một giáo phận là điều tương đối họa hiếm.

Nhiều báo chí đưa ra những bình luận về sự việc này. Ví dụ, báo The Pillar trực tuyến cho rằng việc thuyên chuyển Ðức Tổng giám mục Morandi có thể là sự thay đổi đầu tiên trong một loạt các chức sắc Tòa Thánh. Dư luận cũng cho rằng việc ra đi của Ðức Tổng giám mục Morandi là để dọn chỗ cho Ðức Tổng giám mục Charles Scicluna, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Malta trở lại Bộ Giáo lý đức tin. Ðức Tổng giám mục từng làm chưởng tín, tức là Ủy viên công bố của Bộ này trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Malta và từ gần bốn năm nay ngài được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Ðồng Tổng thư ký của Bộ.

(Vatican News 10-1-2022; The Pillar 10-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page