Hong Kong trở lại

với thánh lễ trực tuyến vì đại dịch

 

Hong Kong trở lại với thánh lễ trực tuyến vì đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hong Kong (RVA News 10-01-2022) - Từ thứ Hai, ngày 10 tháng Giêng năm 2022, các thánh đường ở Hong Kong trở lại các thánh lễ trực tuyến vì đợi sóng Covid-19 thứ 5, theo các biện pháp mục vụ mới phòng ngừa đại dịch, do Tòa Tổng giám mục Hong Kong ban hành.

Văn phòng thư ký của Tòa giám mục cho biết "dịch Coronavirus vừa bước vào đợt thứ 5 tại Hong Kong, biến thể Omicron đã lan vào các cộng đoàn. Tình trạng mau lẹ trở nên nguy kịch và chính quyền mời gọi các công dân tăng cường tinh thần trách nhiệm. Các vị lãnh đạo tôn giáo Hong Kong đã được chính quyền tiếp xúc, với hy vọng có thể cộng tác vào các biện pháp cách ly xã hội do chính phủ đề ra, xin ngưng bao nhiêu có thể các cuộc tập họp tôn giáo trực diện, từ ngày 07 đến ngày 20 tháng Giêng năm 2022, để Hong Kong có thể sớm ngăn chặn đại dịch".

Cộng tác với các biện pháp cấp thiết trên đây của chính phủ, Ðức cha Stephano Chu Thủ Nhân (Chow Sau-yan), Giám mục Hong Kong ra thông cáo cho biết: từ thứ Bảy, ngày 08 tháng Giêng đến Chúa nhật 09 tháng Giêng năm 2022, tất cả các giáo xứ và nhà nguyện có thể cử hành thánh lễ ngày thường và Chúa nhật như mọi khi, nhưng từ thứ Hai 10 tháng Giêng đến thứ Năm 20 tháng Giêng năm 2022, phải ngưng các thánh lễ công cộng và bất kỳ sự tụ tập tôn giáo trực diện nào. Các thánh đường và nhà nguyện có thể tiếp tục mở cửa để các tín hữu đến cầu nguyện riêng và thờ lạy Thánh Thể. Nhà thờ giáo xứ có thể đặt Mình Thánh Chúa mỗi ngày hoặc vào những ngày được thiết định, với sự tham dự của cá nhân các tín hữu. Dĩ nhiên, các nhà thờ và nhà nguyện phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa như mọi khi để các tín hữu và những người khác có thể vào cầu nguyện, chầu Mình Thánh hoặc dự lễ cưới hoặc đám tang. Vì thế, thánh lễ Chúa nhật được trực tuyến trên trang mạng của giáo phận (www.catholic.org.hk) và trang mạng của Công Giáo Báo (http://kkp.org.hk).

(Sir 8-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page