Bốn mươi lãnh đạo

Công giáo tiến hành tại Pháp sẽ gặp Ðức Thánh cha

 

Bốn mươi lãnh đạo Công giáo tiến hành tại Pháp sẽ gặp Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 09-01-2022) - Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng năm 2022, bốn mươi vị lãnh đạo Phong trào Công giáo ở Pháp sẽ về Roma và sẽ được Ðức Thánh cha và Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin cùng với nhiều vị lãnh đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh, tiếp kiến.

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, cuộc viếng thăm này diễn ra trong khuôn khổ tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục về sự đồng hành do Ðức Thánh cha đề xướng và Giáo hội hoàn vũ đón nhận. Các vị thủ lãnh Công giáo Tiến hành này sẽ trình bày tại Roma văn kiện tựa đề: "Làm tông đồ ngày nay". Ðây là kết quả hai năm gặp gỡ, làm việc và dấn thân của mỗi hiệp hội và phong trào dấn thân trong lãnh vực khác nhau của đời sống dân sự, từ công đoàn cho đến gia đình, từ trường học tới chính trị, từ thế giới nghề nghiệp cho đến cuộc chiến chống sự bấp bênh trong công ăn việc làm".

Lần đầu tiên trong lịch sử, các phong trào Công giáo tiến hành này ngồi lại với nhau trong hai năm để phân định xem điều gì liên kết họ trong phương pháp và hoạt động tông đồ. Họ muốn làm chứng về điều đó tại Roma, trong các cuộc gặp gỡ với các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Họ cũng nêu bật thời sự tính của các tông đồ ngày nay, trong toàn cảnh Giáo hội tại Pháp, sự đi sâu vào trong một xã hội ngày càng xa lìa những tham chiếu Kitô và Giáo hội.

Thông cáo cũng nói rằng chuyến đi này cũng giúp các thủ lãnh Công giáo Tiến hành lắng nghe những gì giáo quyền Công giáo hoàn vũ muốn nói để mở rộng cái nhìn của họ, những suy tư và hành động của họ để liên kết tốt đẹp hơn, như người đối tác, với những thay đổi cần thiết trong Giáo hội".

Ngoài Ðức Thánh cha và Ðức Hồng y Parolin, phái đoàn cũng sẽ gặp Ðức Hồng y Mario Grech, người Malta, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và vị Phó tổng thư ký, là nữ tu Becquart người Pháp. Ngoài ra, đoàn cũng sẽ viếng thăm Cộng đồng thánh Egidio và Ðại sứ quán Pháp cạnh Tòa Thánh.

Các vị lãnh đạo Công giáo Tiến hành Pháp nói thêm rằng: "Chúng tôi muốn thấy rõ hơn vai trò của Công giáo tiến hành như một hướng dẫn, một đối tác đối với Giáo hội trong việc tìm kiếm sự gần gũi hơn với thế giới đang thay đổi, để ngày càng đón nhận những thách đố và rủi ro được đề ra và để hiểu những người nghèo, người dễ vị tổn thương nhất và người bị loại ra ngoài". "Các Phong trào của chúng tôi đang thay đổi, thích ứng và đổi mới. Các thành viên chúng tôi có thể là hơn kém đông đảo, nhưng lòng nhiệt thành và sự dấn thân của họ không thay đổi".

(Sir 7-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page