Ðức Thánh cha rửa tội cho mười sáu em bé

 

Ðức Thánh cha rửa tội cho mười sáu em bé.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-01-2022) - Lúc 9 giờ 30 sáng Chúa nhật 09 tháng Giêng năm 2022, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ và ban phép rửa tội cho mười sáu hài nhi, phần lớn là con của các nhân viên làm việc tại Vatican.

Ðây là thói quen của các vị Giáo hoàng từ bốn mươi năm nay (1981). Năm 2021, vì đại dịch nên Ðức Thánh cha Phanxicô không ban phép rửa tội, nhưng năm 2020, ngài đã rửa tội cho một nhóm ba mươi hai hài nhi, gồm mười bảy nam và mười hai nữ.

Buổi lễ diễn ra tại Nhà nguyện Sistina trong dinh Tông Tòa, nơi có những bích họa nổi tiếng của Michele Angelo và cũng là nơi diễn ra mật nghị bầu Giáo hoàng.

Phụ giúp Ðức Thánh cha trong việc ban bí tích cho các em, còn có Ðức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Chánh sở từ thiện của Ðức Thánh cha và một giám mục.

Trong bài giảng ngắn ứng khẩu, Ðức Thánh cha nhắn của các cha me cùng với những người đỡ đầu hãy duy trì căn tính Kitô của con cái. Ðó là một công việc hằng ngày, giúp con cái tăng trưởng trong ánh sáng các em đã nhận lãnh.

Thánh lễ dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ và kết thúc lúc 11 giờ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page