Tuyên ngôn chống

"Con đường Công nghị" tại Ðức

 

Tuyên ngôn chống "Con đường Công nghị" tại Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 06-01-2022) - Hôm 05 tháng Giêng năm 2022, tuyên ngôn chống "Con đường Công nghị" tại Ðức đã được trao cho Ðức Thánh cha Phanxicô, trong buổi tiếp kiến chung của ngài tại Ðại thính đường Phaolô VI.

Tuyên ngôn này được gần 6,000 tín hữu Công giáo Ðức ký tên ủng hộ, được dịch ra 11 thứ tiếng để phổ biến, và chứa đựng một kế hoạch gồm 9 điểm để cải tổ Giáo hội thực sự.

"Con đường Công nghị" của Công giáo Ðức là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức đề xướng, nhắm cải tổ Giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây: cải tổ trong bốn lãnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị: cải tổ việc thực thi quyền bính trong Giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa; vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của Giáo hội cho hợp thời và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa họp toàn thể của Công nghị có 230 đại biểu, đa số là giáo dân. Ban đầu Công nghị dự kiến sẽ kết thúc vào tháng Mười năm 2021, nhưng vì đại dịch nên có thể sẽ kết thúc vào tháng Hai năm 2022 và có thể được kéo dài thêm.

Trong tuyên ngôn, các tín hữu Công giáo Ðức, thuộc khuynh hướng truyền thống, bác bỏ điều mà những người chủ trương "Con đường Công nghị" nói, nhân danh toàn thể các tín hữu Công giáo Ðức, và nhận xét rằng sự kiện "Con đường Công nghị" chỉ chú ý đến những cơ cấu bề ngoài, khiến cho tiến trình này quên đi trọng tâm của cuộc khủng hoảng, làm xáo trộn an bình của các cộng đoàn Giáo hội, từ bỏ con đường hiệp nhất với Giáo hội hoàn vũ, gây thiệt hại cho bản chất đức tin và dọn đường để tiến tới ly giáo.

Hồi tháng Sáu năm 2019, trong một thư dài 19 trang gửi các tín hữu Công giáo Ðức, Ðức Thánh cha Phanxicô cũng đã kêu gọi họ qui trọng tâm vào việc loan báo Tin mừng, đứng trước sự dần dần suy thoái đức tin, nhưng lá thư của ngài bị những người tổ chức "Con đường Công nghị" cố tình làm ngơ không biết đến, như chính Ðức Thánh cha đã than phiền.

Nhóm tín hữu Công giáo Ðức hành hương để trao tuyên ngôn trên đây cho Ðức Thánh cha, đã được Ðức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô cũng như Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI chào đón và cử hành thánh lễ.

(CNA 65-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page