Ðức Thánh cha chào thăm

và khích lệ các bạn trẻ Âu châu

 

Ðức Thánh cha chào thăm và khích lệ các bạn trẻ Âu châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-01-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô chào thăm, cầu nguyện và khích lệ các bạn trẻ Kitô Âu châu đang tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 44, do Cộng đoàn Taizé tổ chức đang tiến hành dưới dạng trực tuyến vì đại dịch, về chủ đề: "Trở thành những người xây dựng hiệp nhất".

Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết như trên, trong sứ điệp gửi các bạn trẻ, gồm Công giáo, Chính thống và Tin lành.

Ngài viết:

"Cuộc gặp gỡ của các bạn diễn ra trong lúc có nhiều lo âu. Nhiều người tự hỏi: Trái đất của chúng ta có tương lai hay không? Ðâu là những trách nhiệm chúng ta phải đảm nhận để bảo tồn trái đất và làm cho nó có thể cư ngụ được? Trong khi những thái độ cực đoan gia tăng, làm sao chúng ta có thể trở thành những người xây dựng hiệp nhất, như đề tài của năm sắp tới?

"Thay vì chiều theo thái độ chủ bại và trốn tránh các câu hỏi đó, các bạn đã quyết định đương đầu với chúng, cùng nhau tìm kiếm, cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa để những tình trạng phức tạp nhất của con người được soi sáng. Không phải vô cớ mà sách Tông đồ Công vụ nói rõ rằng Ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đệ họp nhau (2,1)."

"Nhờ Thiên Chúa thổi một cách đặc biệt với tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục đang tiến hành, Giáo hội Công giáo cũng tìm cách trở nên sẵn sàng hơn đối với hoạt động của Thánh Linh, bằng cách mời gọi các tín hữu của Chúa Kitô khám phá xem chúng ta cần lẫn nhau dường nào.

Sứ điệp của Ðức Hồng y Parolin cũng nhận xét rằng "Các bạn đã chọn không ngoảnh mặt đi nơi khác trước đau khổ của con người và những điều cấp thiết hiện nay, nhưng nhìn các thực tại ấy trong niềm tín thác các bạn được tham dự vào các giải pháp. Vì tuy không những thiếu những vấn đề lo âu, nhưng Thánh Linh của Chúa không ngừng làm việc và khích lệ những người thực hành tình huynh đệ, liên đới và hiệp nhất. Khi cởi mở đối với sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh, khi để cho các tâm hồn hiệp nhất với nhau, các bạn chuẩn bị để trở nên những người như thế.

Và Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết "Ðức Thánh cha cầu xin Chúa Thánh Linh chúc lành cho các bạn, những người trẻ Công giáo, Chính thống và Tin lành tham gia cuộc gặp gỡ cầu nguyện này và ngài phó các bạn cho sự bảo vệ của Ðức Trinh Nữ Maria. Ước gì các bạn có thể tiếp tục là những người lữ hành tin tưởng tại nơi Chúa gửi các bạn tới".

(Vatican News 30-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page