Bộ Phụng tự trả lời mười một nghi vấn

về Tự sắc "Traditionis Custodes"

 

Bộ Phụng tự trả lời mười một nghi vấn về Tự sắc "Traditionis Custodes".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-12-2021) - Hôm 18 tháng Mười Hai năm 2021, Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích đã công bố câu trả lời cho mười một nghi vấn được nêu lên, liên quan đến Tự sắc Traditionis Custodes, những người gìn giữ Truyền thống, xác nhận việc giới hạn việc làm lễ bằng tiếng Latinh theo nghi thức tiền Công đồng Vatican II, do Ðức Thánh cha Gioan XXIII ban hành hồi năm 1962.

Bản giải đáp mang chữ ký của Ðức Tổng giám mục Arthur Roche, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bích, nhưng đã được Ðức Thánh cha Phanxicô phê chuẩn trước đó. Nói chung, các giải đáp này siết chặt và giải thích ngặt hơn những qui định Ðức Thánh cha đưa ra trong tự sắc.

Trong số các giải đáp có qui định rằng tại nơi nào còn được phép cử hành thánh lễ tiếng Latinh theo nghi thức cũ thì các bài đọc phải dùng tiếng địa phương. Những linh mục mới chịu chức gần đây phải được phép rõ ràng của Ðức Thánh cha mới có thể cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ; khuyên các giám mục chỉ cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ một cách nhất thời; trong trường hợp vắng mặt linh mục được phép cử hành lễ nghi thức cũ thì linh mục thay thế phải được phép chính thức; cần có phép của Ðức giám mục giáo phận để truyền chức phó tế và trao các tác vụ đã được Giáo hội thiết định; phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ đối với linh mục giáo phận thì chỉ có giá trị trong giáo phận đó. Không được cử hành lễ cũ trong các nhà thờ giáo xứ và thánh lễ này không thuộc đời sống hằng ngày của giáo xứ.

Trong thư gửi các giám mục trên thế giới, kèm theo bản trả lời thắc mắc, Ðức Tổng giám mục Roche viết rằng: "thật là buồn khi thấy mối liên hệ sâu xa nhất về sự hiệp nhất và tham gia Bánh Duy Nhất được bẻ ra là Thân Mình của Chúa dâng hiến để tất cả mọi người được trở nên một (Xc Ga 17,21) lại trở thành lý do để chia rẽ: bổn phận của các giám mục - cum Petro et sub Petro - cùng với Phêrô và dưới Phêrô, là giữ gìn tình hiệp thông, là điều kiện thiết yếu để có thể tham dự Bàn tiệc Thánh Thể, như thánh Phaolô tông đồ đã nhắc nhở. (Xc 1 Cr 11,17-34)"

Nhiều báo chí nhận xét rằng những giải đáp trên đây xiết chặt các qui luật đã được Ðức Thánh cha ban hành trong Tự sắc "Những người bảo tồn truyền thống".

(Vatican News 18-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page