Chương trình chi tiết

chuyến Tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô

tại đảo Cipro và Hy Lạp

 

Chương trình chi tiết chuyến Tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại đảo Cipro và Hy Lạp.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW 15-11-2021) - Ngày thứ Bảy 13 tháng 11 năm 2021, Phòng Báo Chí Toà Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại Ðảo Cipro và Hy Lạp từ ngày 2 đến 6 tháng 12 năm 2021. Theo chương trình, Ðức Thánh Cha sẽ thăm Ðảo Cipro từ ngày 2 đến 4 tháng 12 năm 2021, và sáng ngày 4 tháng 12 năm 2021 ngài sẽ rời Ðảo Cipre lúc 9 giờ 30 và sẽ đến thủ đô Athen của Hy Lạp lúc 11 giờ 10 cùng ngày 4 tháng 12 năm 2021. Ngài sẽ thăm Hy Lạp từ ngày 4 đến 6 tháng 12 năm 2021.

Chương trình chi tiết chuyến Tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại đảo Cipro và Hy Lạp:

 

Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021

11:00 Khởi hành từ Sân bay quốc tế Roma/Fiumicino để bay đến Larnaca

15:00 Máy bay đáp xuống Sân bay quốc tế Larnaca

15:00 Nghi thức Chào Ðón Chính Thức tại Sân bay quốc tế Larnaca

16:00 Ðức Thánh Cha Gặp Gỡ Các Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, Phó Tế, Giáo Lý Viên, Các Hội Ðoàn Và Các Phong Trào của Giáo Hội tại Cipro. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Nhà thờ chính toà Maronite Ðức Mẹ Ban Ơn ở Nicosia. Ðức Thánh Cha sẽ có bài Diễn văn trong cuộc gặp gỡ.

17:15 Ngi Thức Ðón Tiếp Ðức Thánh Cha tại Dinh Tổng thống ở Nicosia

17:30 Ðức Thánh Cha Thăm Hữu Nghị Tổng Thống Cộng Hòa Cipro tại Phòng họp riêng trong Dinh Tổng Thống ở Nicosia

18:00 Ðức Thánh Cha Gặp Gỡ Chính Quyền, Xã Hội Dân Sự và Ngoại Giao Ðoàn tại "Hội trường Nghi lễ" trong Dinh Tổng thống ở Nicosia. Ðức Thánh Cha sẽ có Diễn văn trong cuộc gặp gỡ.

 

Thứ Sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021

08:30 Ðức Thánh Cha Thăm Hữu Nghị Ðức Tổng Giám Mục CHRYSOSTOMOS II, Tổng Giám Mục Chính Thống Cipro tại Toà Tổng Giám mục Chính thống Cipro ở Nicosia

09:00 Ðức Thánh Cha Gặp Gỡ Hội Ðồng Chính Thống tại Nhà thờ Chính toà Chính thống giáo ở Nicosia. Ðức Thánh Cha sẽ có bài Diễn văn trong cuộc gặp gỡ.

10:00 Ðức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ tại "Sân vận động GSP" ở Nicosia.

16:00 Ðức Thánh Cha tham dự Buổi Cầu Nguyện Ðại Kết với Những Người tị nạn tại Nhà thờ giáo xứ Thánh Giá ở Nicosia. Ðức Thánh Cha sẽ đọc bài Diễn Văn gửi đến những người Tị Nạn.

 

Thứ Bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021

09:10 Nghi Thức Chào Tạm Biệt tại Sân bay quốc tế Larnaca

09:30 Ðức Thánh Cha khởi hành bằng máy bay để đến Athen, thủ đô của Hy Lạp.

11:10 Ðức Thánh Cha đến Sân bay quốc tế Athen của Hy Lạp

11:10 Nghi Thức Chào Ðón Chính Thức tại Sân bay quốc tế Athen

12:00 Nghi Thức Tiếp Ðón Ðức Thánh Cha tại Dinh Tổng thống ở Athen

12:15 Ðức Thánh Cha Thăm Hữu Nghị Tổng Thống Cộng Hòa Hy Lạp tại Phòng họp riêng trong Dinh Tổng thống ở Athen

12:30 Ðức Thánh Cha Gặp Gỡ Thủ Tướng tại Dinh Tổng thống ở Athen

12:45 Ðức Thánh Cha Gặp Gỡ Chính Quyền, Xã Hội Dân Sự và Ngoại Giao Ðoàn tại Dinh Tổng thống ở Athen. Ðức Thánh Cha sẽ có bài Diễn văn trong cuộc gặp gỡ.

16:00 Ðức Thánh Cha Thăm Hữu Nghị Ðức Tổng Giám Mục JERONYMOS II, Tổng Giám Mục Chính Thống Athen và toàn Hy Lạp tại Toà Tổng Giám mục Chính thống Hy Lạp ở Athen.

16:30 Buổi Gặp Gỡ giữa Ðức Tổng Giám Mục JERONYMOS II và Ðức Thánh Cha Phanxicô cùng với Ðoàn Tùy Tùng hai bên tại "Phòng Ngai Toà" của Toà Tổng Giám mục Chính thống Hy Lạp ở Athen. Ðức Thánh Cha sẽ đọc bài Diễn văn trong buổi gặp gỡ.

17:15 Ðức Thánh Cha Gặp Gỡ Các Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, Chủng Sinh và Giáo Lý Viên tại Nhà thờ Chính toà thánh Dionigi ở Athen. Ðức Thánh Cha sẽ có bài Diễn văn trong cuộc gặp gỡ.

18:45 Ðức Thánh Cha Gặp riêng các Tu Sĩ Dòng Tên tại Toà Sứ thần ở Athen.

 

Chúa Nhật ngày 5 tháng 12 năm 2021

09:15 Ðức Thánh Cha khởi hành bằng máy bay để đến Mytilene

10:10 Ðức Thánh Cha đến Sân bay Mytilene

10:45 Ðức Thánh Cha thăm những người tị nạn ở "Trung tâm Tiếp nhận và Ðịnh danh" ở Mytilene. Ðức Thánh Cha sẽ đọc bài Diễn văn gửi những người tị nạn. Sau đó Ðức Thánh Cha sẽ đọc Kinh Truyền Tin với những người tị nạn.

12:15 Ðức Thánh Cha khởi hành bằng máy bay để trở về lại Athen.

13:10 Ðức Thánh Cha đến Sân bay quốc tế Athen.

16:45 Ðức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ tại "Thính phòng Megaron" của Athen.

19:00 Ðức Thánh Cha Thăm Hữu Nghị Ðức Tổng Giám Mục JERONYMOS II tại Toà Sứ thần ở Athen.

 

Thứ Hai ngày 6 tháng 12 năm 2021

08:15 Ðức Thánh Cha gặp Chủ Tịch Quốc Hội tại Toà Sứ thần ở Athen.

09:45 Ðức Thánh Cha Gặp Gỡ Giới Trẻ tại Trường thánh Dionigi của Các Nữ tu Orsoline ở Maroussi, Athene. Ðức Thánh Cha sẽ có bài Diễn văn trong cuộc gặp gỡ.

11:15 Nghi Thức Chào Tạm Biệt Ðức Thánh Cha tại Sân bay quốc tế Athen trước khi lên máy bay để trở về Roma.

11:30 Máy Bay của Ðức Thánh Cha khởi hành từ Sân bay quốc tế Athen để trở về Roma.

12:35 Máy Bay của Ðức Thánh Cha đáp xuống Sân bay quốc tế Roma/Ciampino.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page