Giáo hội Hàn Quốc tặng hài cốt

thánh linh mục tử đạo đầu tiên cho Burkina Faso

 

Giáo hội Hàn Quốc tặng hài cốt thánh linh mục tử đạo đầu tiên cho Burkina Faso.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 26-11-2021) - Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã trao tặng thánh tích hài cốt thánh Anrê Kim Ðại Kiến (Kim Taegon), vị linh mục đầu tiên của Hàn Quốc, cho Giáo hội Công giáo tại Burkina Faso bên Phi châu để tôn kính tại nước này.

Hôm 23 tháng Mười Một năm 2021, Ðức Hồng y Anrê Liêm Thủ Chính (Yeom Soo Jung), nguyên Tổng giám mục Hán Thành, đã trao thánh tích vừa nói cho Ðức ông Julien Kabore, Ðại biện Tòa Sứ thần tại Manila, để chuyển lại cho Giáo hội tại Burkina Faso.

Thánh tích sẽ được đặt tại Nhà thờ Chính tòa thánh Giuse thuộc Tổng giáo phận Koupela, mới được kiến thiết ở miền đông nước Burkina, với sự tài trợ của Cộng đoàn Công giáo tại Hán Thành.

Thánh Anrê Kim Ðại Kiến sinh năm 1821 và chịu tử đạo năm 1846 lúc mới 25 tuổi.

Tổng giáo phận Hán Thành cho biết Ðức ông Julien Kabore, người Burkina Faso, đã xin Ðức Hồng y Liêm Thủ Chính thánh tích của thánh Anrê Kim để đặt tại Nhà thờ Chính tòa Koupela, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của thánh linh mục đầu tiên của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc.

Thánh tích hài cốt của thánh Kim Ðại Kiến hiện nay đã được phân phối và tôn kính tại 200 nơi ở Hàn Quốc và nước ngoài, trong đó có Roma, Macau và Indonesia. Cuối tuần này, 27 và 28 tháng Mười Một năm 2021, các thánh đường và nhà nguyện trên toàn Hàn Quốc đều cử hành thánh lễ kết thúc năm kỷ niệm 200 năm sinh nhật thánh Kim Ðại Kiến.

(Yonhap 24-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page