Các giám mục Thụy sĩ

về Roma thăm Tòa Thánh

 

Các giám mục Thụy sĩ về Roma thăm Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Basilea (RVA News 18-11-2021) - Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng Mười Một năm 2021, các giám mục Thụy Sĩ sẽ về Roma viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô - Phaolô và thăm Tòa Thánh, theo qui định của giáo luật.

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ công bố, hôm 17 tháng Mười Một năm 2021, cho biết tại Roma, các giám mục sẽ có hơn 20 hoạt động: gặp gỡ các Bộ, các Hội đồng và cơ quan khác của Tòa Thánh, đặc biệt là Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Ngoài ra, các vị cũng sẽ gặp gỡ đoàn Vệ binh Thụy Sĩ và Ðại sứ nước này cạnh Tòa Thánh, là ông Denus Knobel. Thứ Sáu 26 tháng Mười Một năm 2021, các giám mục sẽ được Ðức Thánh cha tiếp kiến chung.

Về cuộc gặp gỡ này, Ðức cha Felix Gmuer, Giám mục giáo phận Basilea, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, nói rằng: "Tôi nghĩ đây sẽ là một cuộc gặp gỡ khẩn trương. Chắc chắn Ðức Thánh cha sẽ lắng nghe trước tiên, và tiếp theo đó là những lời khích lệ của ngài. Chúng tôi sẽ nói với ngài về Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, nhóm vào năm 2023, cũng như về các vấn đề phụ nữ".

Theo qui định của giáo luật hiện hành, cuộc viếng thăm Tòa Thánh, gọi là Ad Limina, diễn ra 5 năm một lần. Lần chót các giám mục Thụy Sĩ về Roma thăm Tòa Thánh, là hồi tháng Mười Hai năm 2014. Cuộc viếng thăm sau đó dự kiến vào tháng Giêng năm 2021, nhưng bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19.

Sau các giám mục Thụy Sĩ, sẽ đến lượt các giám mục Áo về Roma thăm Tòa Thánh, từ ngày 29 tháng Mười Một đến 04 tháng Mười Hai năm 2021. Có thể Ðức Thánh cha sẽ gặp các giám mục Áo, trước khi ngài lên đường viếng thăm đảo Cipro và Hy Lạp, từ ngày 02 đến 06 tháng Mười Hai năm 2021.

Giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ có khoảng ba triệu 100 ngàn tín hữu, tương đương với 36.5% dân số. Giáo hội tại đây có sáu giáo phận và hai Ðan viện biệt hạt, là Ðan viện Einsiedeln thuộc dòng Biển Ðức, và Ðan viện thánh Maurice là Ðan viện cổ kính nhất tại Tây phương còn hiện hữu, có từ 1,508 năm nay.

(KAP 17-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page