Vụ xử sáu bị can tại Vatican

bị hoãn tới ngày 01 tháng Mười Hai năm 2021

 

Vụ xử sáu bị can tại Vatican bị hoãn tới ngày 01 tháng Mười Hai năm 2021.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-11-2021) -Hôm 17 tháng Mười Một năm 2021, vụ xét xử sáu bị can liên quan đến vụ mua một bất động sản ở Luân đôn với mục đích đầu tư, làm cho Tòa Thánh bị thiệt hại hàng trăm triệu Euro, lại bị hoãn lại tới ngày 01 tháng Mười Hai năm 2021.

Trong số các bị can, có Ðức Hồng y Angelo Becciu, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong thánh, và ông René Bruelhart, nguyên là Chủ tịch cơ quan thanh sát tài chánh AIF của Vatican. Các bị can bị cáo về những tội, như tống tiền, tham ô, lường gạt, rửa tiền, lạm dụng chức vụ.

Phiên tòa đầu tiên bắt đầu ngày 17 tháng Bảy năm 2021, và sau đó bị hoãn tới ngày 05 tháng Mười năm 2021. Tiếp đến tòa quyết định hoãn tới ngày 17 tháng Mười Một năm 2021, vì những tranh luận về vấn đề thủ tục.

Trong phiên tòa thứ tư, ngày 17 tháng Mười Một năm 2021, chỉ kéo dài 2 giờ 40 phút, những tranh luận về thủ tục được tiếp tục. Các luật sư biện hộ yêu cầu vụ xử án này vô hiệu lực về sự thiếu sót các tài liệu mà Ủy viên công tố phải đệ trình tòa án. Họ tố rằng Ủy viên này đã cắt xén các băng Video thu cuộc thẩm vấn nhân chứng trước khi đệ trình tòa án, ngày 03 tháng Mười Một năm 2021, khiến phe biện hộ không thể làm việc.

Phe công tố nói rằng những cắt xén liên quan đến những cuộc điều tra mới, vẫn đang được tiến hành, nên đòi phải giữ bí mật điều tra. Sau khi nghe hai bên, Chủ tịch tòa án ông Giuseppe Pignatore nói rằng: "Cần phải có thời gian để bắt đầu, nếu chúng ta có thể bắt đầu được". Và ông quyết định phiên tòa tới đây sẽ bắt đầu lúc 9 giờ 30 ngày 01 tháng Mười Hai năm 2021.

Ðức Hồng y Angelo Becciu, người đảo Sardegna Italia, năm nay 73 tuổi (1948), nguyên là Sứ thần Tòa Thánh, và năm 2011 được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tức là nhân vật thứ ba tại Tòa Thánh, sau Ðức Thánh cha và Ðức Hồng y Quốc vụ khanh. Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm hồng y và làm Tổng trưởng Bộ Phong thánh cho đến tháng Chín năm 2020 thì bị Ðức Thánh cha yêu cầu từ chức và từ bỏ mọi đặc quyền của hồng y, kể cả quyền tham dự mật nghị bầu Giáo hoàng. Ðức Hồng y một mực kêu oan và chờ đợi được xét xử để được làm sáng tỏ mọi lời cáo cuộc.

(Vatican News 17-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page