Ðại hội thứ 118

của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha

 

Ðại hội thứ 118 của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 17-11-2021) - Trong tuần này, từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngày 19 tháng Mười Một năm 2021, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đang nhóm khóa họp lần thứ 118, tại thủ đô Madrid và sẽ kết thúc với cuộc hành hương tại Santiago de Compostela, nhân dịp Năm thánh Giacôbê tông đồ.

Một trong những đề tài chính của khóa họp là khởi động hành trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI sẽ nhóm tại Roma vào tháng Mười năm 2023, với chủ đề: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng". Về vấn đề này, Ðức cha Luis Marín de San Martín, dòng thánh Augustino, Phó Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục được mời thuyết trình trước các giám mục.

Tiểu ban giám mục Tây Ban Nha về gia đình và bảo vệ sự sống đã trình bày dự thảo văn kiện: "Những đường hướng mục vụ săn sóc người già trong bối cảnh ngày nay". Ngoài ra, có phúc trình về những biến cố dự kiến thực hiện "Năm Amoris Laetitia" hiện nay về gia đình; tiếp đến là sáng kiến Tuần lễ hôn nhân do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha phát động, từ ngày 14 đến 20 tháng Mười Hai năm nay.

Ngoài ra, có Ðại hội các gia đình Công giáo thế giới sẽ tiến hành tại Roma, từ ngày 22 đến 26 tháng Sáu năm 2022, cũng là dịp bế mạc năm gia đình hiện nay. Xét vì những khó khăn trong việc tới Roma tham dự, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cứu xét xem có thể tổ chức một cuộc gặp gỡ toàn quốc các gia đình Công giáo hay không, không kể những cuộc gặp gỡ tại các giáo phận.

Tuy có nhiều sức ép từ phía dư luận bên ngoài, nhưng Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha sẽ không thực hiện một cuộc điều tra về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong quá khứ, như Hội đồng Giám mục Pháp đã làm và công bố ngày 05 tháng Mười năm 2021.

(Conferenza CEE 16-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page