Ðức Thánh cha tiếp

Tổng hội Dòng Phan Sinh tại thế

 

Ðức Thánh cha tiếp Tổng hội Dòng Phan Sinh tại thế.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-11-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ các thành viên Dòng Phan Sinh tại thế sống đoàn sủng Phanxicô giữa đời và dấn thân trong các hoạt động bác ái.

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 15 tháng Mười Một năm 2021, dành cho hơn 100 thành viên Tổng hội thứ 14 của Dòng Phan Sinh tại thế, nhóm tại Assisi, từ ngày 01 đến 09 tháng Mười Một năm 2021, và đã bầu anh Tibor Kauser, người Hungari, làm Bề trên Tổng quyền của dòng với nhiệm kỳ 6 năm. Trên thế giới hiện nay có 70 huynh đoàn quốc gia, cùng với 46 huynh đoàn ở những nước chưa có sự hiện diện trường kỳ của dòng ba này.

Trong bài huấn dụ, sau khi nhắc đến ơn gọi hoán cải và thống hối nguyên thủy của dòng ba Phan Sinh tại thế, Ðức Thánh cha nói: "Anh chị em là những người dấn thân sống giữa đời theo đoàn sủng Phanxicô, một đoàn sủng cốt yếu hệ tại tuân giữ thánh Tin mừng của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta... Tôi nhắn nhủ anh chị em ôm lấy Tin mừng như ôm lấy Chúa Giêsu. Ước gì Tin mừng và chính Chúa Giêsu hình thành cuộc sống của anh chị em. Như thế, anh chị em sẽ sống thanh bần, tinh thần hèn mọn, sự đơn sơ, như những dấu chỉ nổi bất của anh chị em trước mọi người".

Ðức Thánh cha cũng nhắc nhở các thành viên Phan Sinh tại thế, là thành phần của Giáo hội, 'đi ra ngoài': "Nơi ưu tiên của anh chị em là ở giữa dân chúng và trong tư cách là những giáo dân - độc thân hoặc có gia đình, linh mục, giám mục, - mỗi người theo ơn gọi đặc thù, làm chứng về Chúa Giêsu trong đời sống đơn sơ, không tự phụ, luôn hài lòng theo Chúa Kitô thanh bần và chịu đóng đanh, như thánh Phanxicô và bao nhiêu người nam nữ thuộc dòng anh chị em. Tôi khuyến khích anh chị em hãy ra ngoại ô, những vùng "ngoại ô" của cuộc sống ngày nay, và tại đó hãy làm cho lời Tin mừng vang dội. Anh chị em đừng quên những người nghèo, họ là thân mình của Chúa Kitô: anh chị em được kêu gọi loan báo cho họ Tin mừng... Ðặc tính sống giữa đời của anh chị em hãy tràn đầy sự gần gũi, cảm thương, và dịu dàng. Ước gì anh chị em có thể là những người nam nữ hy vọng, dấn thân sống hy vọng, và "tổ chức" hy vọng, diễn tả hy vọng trong những tình trạng cụ thể mỗi ngày, trong các tương quan giữa con người, trong sự dấn thân xã hội và chính trị; nuôi dưỡng hy vọng nơi ngày mai bằng cách thoa dịu đau khổ hôm nay".

(Sala Stampa 15-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page