Các giám mục Ba Lan

tĩnh tâm tại Jasna Góra

 

Các giám mục Ba Lan tĩnh tâm tại Jasna Góra.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jasna Góra (RVA News 17-11-2021) - Trong những ngày này, từ 15 đến 18 tháng Mười Một năm 2021, các giám mục Ba Lan đang tham dự bốn ngày tĩnh tâm tại Trung tâm Thánh Mẫu quốc gia Jasna Góra, về đề tài: "Sứ điệp của các thánh hiện đại".

Vị hướng dẫn tĩnh tâm là cha Zdislaw Kijas, dòng Phanxicô Viện Tu, nguyên là Tường trình viên tại Bộ Phong thánh trong mười năm trời, từ 2010 đến 2020.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Phòng báo chí của Hội đồng Giám mục Ba Lan, cha Kijas cho biết cha muốn chia sẻ với các giám mục kinh nghiệm trong thập niên làm việc tại Bộ Phong thánh. Cha Kijas nói: "Nhìn với con mắt đức tin, qua các thánh, các chân phước và các vị tôi tớ Chúa, ta thấy Thiên Chúa ban cho Giáo hội một giáo huấn, một thứ chương trình mục vụ. Các thánh không phải chỉ là những nhân vật lịch sử, những người đã sống đời thánh thiên hoặc hiến mạng sống vì các giá trị đức tin, nhưng các vị còn là một bảng chỉ đường, một ánh sáng chiếu vào cách sống của bản thân chúng ta". Cha cũng cho biết cuộc tĩnh tâm này là "một cuộc đọc cuộc sống các thánh dưới ánh sáng của thời nay".

Cha Kijas nhận xét rằng đề tài cuộc tĩnh tâm này của các giám mục là thành phần của năm, trong đó có ba cuộc phong chân phước trong Giáo hội Công giáo tại Ba Lan: hai trong ba vị đã làm việc tại Bộ Phong thánh là Ðức Hồng y Wyszynski và cha Jan Macha. Các lễ phong chân phước này thật là đặc biệt, vì có liên hệ tới ba lớp người khác nhau: Ðức Hồng y Stefan Wyszynski như một vị lãnh đạo, Mẹ Elisabetta Szacka như một người mù xét về mặt con người, nhưng nhìn thấy một cách thần bí, còn cha Jan Macha, một linh mục trẻ hiến mạng sống vị làm điều thiện cho dân chúng. Cha được phong chân phước trong một thời hiện nay khi chức linh mục bị tấn công bằng nhiều cách khác nhau. Các chân phước mới là những nhân vật quan trọng "thông truyền rất nhiều cho những người nhạy cảm đối với tiếng nói từ trời cao, họ tự hỏi mình xem phải làm gì để tìm lại được chính mình trong thực tại cuộc sống mỗi ngày".

(KAI 15-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page