Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất Kitô

nhóm khóa họp trực tuyến

 

Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất Kitô nhóm khóa họp trực tuyến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 16-11-2021) - Vì đại dịch, Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô đã nhóm khóa họp toàn thể trong hai ngày 10 và 11 tháng Mười Một năm 2021, dưới dạng trực tuyến.

Tham dự khóa họp, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng y Chủ tịch Kurt Koch, có khoảng 27 hồng y và giám mục thành viên và hàng chục vụ cố vấn của Hội đồng.

Ngày 10 tháng Mười Một năm 2021 được dành cho vấn đề những hậu quả của Covid-19 trên các quan hệ đại kết. Ði từ một cuộc điều tra về vấn đề này nơi tất cả các Hội đồng Giám mục và Hội đồng của các Giáo hội Công giáo Ðông phương, Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô đã soạn một tổng hợp các câu trả lời, nêu bật những thách đố chính về đại kết do đại dịch đề ra. Dựa trên văn kiện này, các hồng y, giám mục thành viên của Hội đồng đã chia sẻ kinh nghiệm của Giáo hội địa phương.

Phiên họp ngày 11 tháng Mười Một năm 2021 được dành cho vấn đề quyền tối thượng và công nghị tính trong các cuộc đối thoại thần học trong đó có tham dự của Giáo hội Công giáo.

Ði từ một tổng hợp do Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất đã soạn, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Thông điệp "Ut unum sint" về Hiệp nhất, các thành viên và cố vấn đã thảo luận về đề tài này với mục đích đóng góp vào tiến trình hiện nay chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, vào năm 2023 ở Roma về công nghị tính, hay sự đồng hành trong Giáo hội.

Ðức Hồng y Chủ tịch đã cám ơn các tham dự viên về những suy tư, góp phần làm cho bản tổng hợp vừa nói được phong phú.

(Christianunity.va 13-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page