Sứ điệp video của Ðức Thánh Cha

chúc mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập UNESCO

 

Sứ điệp video của Ðức Thánh Cha chúc mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập UNESCO.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW 14-11-2021) - Nhân dịp UNESCO kỷ niệm 75 năm thành lập. Trong một sứ điệp video, Ðức Thánh Cha chỉ ra rằng tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc và Giáo hội cần phải làm việc cùng nhau để phục vụ cho hòa bình, thống nhất, phát triển con người và bảo vệ di sản văn hóa.

 Ngày 12 tháng 11 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp video để chúc mừng nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập UNESCO. Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha đề cập đến "mối quan hệ đặc biệt" giữa UNESCO và Giáo hội, và chỉ ra rằng "Giáo hội phục vụ cho Tin Mừng, và Tin Mừng là thông điệp cần thiết nhất cho con người trong suốt dòng lịch sử."

Ðức Thánh Cha nói: "Các thông điệp về cuộc sống, tự do và hy vọng đã truyền cảm hứng cho vô số các sáng kiến giáo dục ở mọi thời đại và mọi nơi, và thúc đẩy sự phát triển khoa học và văn hóa của gia đình nhân loại."

Dưới ánh sáng của các thông điệp của Tin Mừng, Giáo Hội và UNESCO đã định hướng những hoạt động của mình. Ðức Thánh Cha tuyên bố: "Vì lý do này, Các Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc là những đối tác đặc biệt của Tòa thánh, để cùng nhau làm việc và phục vụ cho hòa bình, đoàn kết. Ðem lại cho tất cả mọi người dân của tất cả các nước, sự phát triển chung của nhân loại, và bảo vệ các di sản văn hóa chung của nhân loại."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page