Tiếp đón những người nhập cư

cũng là những ân phúc của các giáo hội ở Châu Âu

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến những tham dự viên của Hội nghị Châu Âu về những người Nhập cư: Tiếp đón những người nhập cư cũng là những ân phúc của các giáo hội ở Châu Âu.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW 12-11-2021) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ những người tham dự Hội nghị về những người Nhập cư ở Châu Âu và chỉ ra rằng "những người di dân thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc và kết bạn, để trở thành những người cùng đồng hành, cùng hỗ trợ những tiến trình xây dựng của các quốc gia và các cộng đồng mà họ đã nhập cư."

"Dựa trên kinh nghiệm của Mỹ châu Latinh, tôi có thể nói rằng, nếu những người nhập cư được giúp đỡ và được hòa nhập vào với xã hội, đây là một may mắn, sung túc và cũng là ân phúc để đem lại một sự phát triển mới cho xã hội." Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên khi tiếp những người tham dự Hội nghị Âu châu về vấn đề nhập cư tại Vatican vào sáng ngày 11 tháng 11 năm 2021. Hội nghị này được tổ chức bởi Hiệp Hội Tông Ðồ Giáo Dân Âu Châu tại Ý, với chủ đề là "Người di dân Ý ở Châu Âu và Sứ mệnh của các Kitô hữu".

Trong bài phát biểu của mình, Ðức Thánh Cha nhắc lại rằng việc ứng phó với những thách thức của hiện tượng di dân đòi hỏi bốn bước, đó là "chấp nhận, đồng hành, thúc đẩy và hội nhập". Ðức Thánh Cha nói: "Nhập cư cũng là ân phúc cho các giáo hội ở châu Âu. Nếu họ cùng hòa nhập vào xã hội, họ có thể giúp chúng ta cùng hít thở một bầu khí của đa dạng để canh tân sự hiệp nhất; để nuôi dưỡng cùng một đức tin của Công giáo; làm chứng cho giáo hội; và thánh hóa các việc làm của chúng ta."

Ðức Thánh Cha nêu ra một gương sáng của Thánh Francesca Saverio Cabrini, một nữ tu người Ý đã làm việc tông đồ giữa những người nhập cư và đã trở thành một vị thánh đầu tiên của Hoa Kỳ. Ngoài ra, những người nhập cư cũng có thể đồng hành và hỗ trợ phong trào đại kết ở các quốc gia khác nhau ở Châu Âu thông qua gặp gỡ, tiếp xúc và kết bạn, bởi vì hầu hết các tín hữu ở những quốc gia này thuộc về các giáo hội Tin Lành Cải Cách hoặc Chính thống giáo.

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha chỉ ra ba chủ đề để cùng suy tư về sự di cư của những nhập cư và việc làm chứng đức tin của người châu Âu và các nhóm người nhập cư. Ðức Thánh Cha nói rằng các giáo hội ở châu Âu phải nhớ lại rằng sự hiện diện của hàng triệu người nhập cư từ Ý và từ các nước khác đang làm cho nét mặt của một số thành phố và nhiều quốc gia khác được canh tân và sống động hơn. Ðồng thời, họ đang truyền cảm hứng cho "mọi người một mơ ước về sự thống nhất ở Châu Âu, để có thể nhận ra một nguồn gốc chung của mọi người và đánh giá cao sự đa dạng của nó" (Thông điệp "Tình Huynh Ðệ", số 10).

Ðức Thánh Cha nói rằng châu Âu là "một bức tranh khảm đẹp đẽ không nên bị phá hủy hoặc hạ cấp xuống bởi những thành kiến hay hận thù." Những người nhập cư từ Ý, với "niềm tin tôn giáo sâu xa của họ, truyền bá niềm vui phúc âm, cho mọi người nhìn thấy vẻ đẹp của những người Âu châu qua sự cởi mở và hiếu khách, chia sẻ với những hành trình đức tin của các Kitô hữu địa phương."

Cuối cùng, Ðức Ðức Thánh Cha chỉ ra những gương sáng phục vụ di dân của nhiều người trong quá khứ để cho những người của ngày hôm nay và trong tương lai noi theo. Ðức Thánh Cha nói: "Chân phước Giám mục Giovanni Battista Scalabrini trong quá trình phục vụ người di dân đã nuôi dưỡng sứ mệnh bác ái của Giáo hội Ý, và Thánh Nữ Frances Xavier Cabrini là thánh bảo trợ của những người di cư. Ước mong hai vị thánh này sẽ hướng dẫn và bảo vệ các bạn ở Châu Âu. Giáo hội là một giáo hội lữ hành, vui vẻ truyền giáo và làm tiên tri."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page