Ðức Thánh cha tiếp kiến

Hội nghị về người Ý xuất cư

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Hội nghị về người Ý xuất cư.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-11-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô đề cao vai trò của những người Ý di dân tại nước ngoài và ngài cổ võ sự hội nhập những người di dân, như một phúc lành và một sự phong phú cho xã hội.

Ðức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng hôm 11 tháng Mười Một năm 2021, dành cho các tham dự viên hội nghị, về đề tài: "Người Ý tại Âu châu và sứ mạng Kitô".

Hội nghị do tổ chức về di dân của Giáo hội Công giáo Ý triệu tập và nhóm tại Roma trong những ngày này.

Lên tiếng sau lời chào mừng của Ðức Hồng y Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Ðức Thánh cha lên tiếng và nhận xét: Hội nghị này là do sự quan tâm và ân cần mục vụ những người Ý ở nước ngoài thúc đẩy, đồng thời nói lên ước muốn thừa sai, mong muốn sự di động của người Ý ra nước ngoài có thể là men khơi dậy một công trình tái truyền giảng Tin mừng tại Âu châu.

Ðức Thánh cha nhận định rằng sự xuất cư của người Ý sang các nước Âu châu làm cho chúng ta ý thức rằng Âu châu là một căn nhà chung. "Cả Giáo hội tại Âu châu không thể không nhận thấy hàng triệu người Ý di dân và những người khác đang canh tân bộ mặt các thành phố và đất nước, đồng thời sự kiện này cũng đang nuôi dưỡng "một giấc mơ Âu châu hiệp nhất, có khả năng nhìn nhận các căn cội chung và vui mừng vì sự khác biệt nơi mình (Ft 10). Thật là một bức tranh khảm không được làm mất giá trị hoặc làm hư hỏng, vì những thành kiến hoặc vì sự oán ghét được che đậy bằng sự giả hình. Âu châu được kêu gọi làm cho ơn gọi liên đới và phụ đới được tái sinh động".

Ðức Thánh cha cũng đề cao chứng tá sống đạo của những người Ý di cư tại Âu châu. Ngài nhắc đến kinh nghiệm của những người Ý di cư ở Mỹ châu Latinh mà chính ngài cũng thuộc dòng dõi những người Ý ấy trong cộng đoàn Công giáo ở Argentina. Ðức Thánh cha nói: "Thật là một mối liên hệ thật đẹp nối kết chúng ta với ký ức về các gia đình chúng ta."

Và Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng: "Dưới ánh sáng kinh nghiệm Mỹ châu Latinh, tôi có thể khẳng định: "Những người di dân, nếu được giúp đỡ hội nhập, thì họ sẽ là một phúc lành, một sự phong phú và là một món quà mới mời gọi một xã hội tăng trưởng" (Ft 135). Ta cũng có thể nói như vậy về Âu châu. Những người di dân là một phúc lành cho và trong các Giáo hội chúng ta ở Âu châu. Nếu hội nhập, họ có thể giúp hít thở một không khí khác, sinh ra sự hiệp nhất; họ có thể nuôi dưỡng khuôn mặt Công giáo; có thể làm chứng về đặc tính tông đồ của Giáo hội, sinh ra những câu chuyện thánh thiện."

(Rei 11-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page