Hội đồng Giám mục Mêhicô

kết thúc khóa họp thứ 111

 

Hội đồng Giám mục Mêhicô kết thúc khóa họp thứ 111.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cuautitlan Izcalli (RVA News 11-11-2021) - Hôm 10 tháng Mười Một năm 2021, Hội đồng Giám mục Mêhicô đã kết thúc khóa họp thứ 111, tại thành phố Cuautitlan Izcalli, phía bắc thủ đô Mêhicô, sau ba ngày nhóm họp (8-10/11/2021).

Tại đây có trụ sở của Hội đồng Giám mục. Với mục đích ưu tiên bảo vệ sức khỏe của những người tham dự, nên chỉ có 127 giám mục có quyền bỏ phiếu, cùng với Ðức Sứ thần Tòa Thánh và tám linh mục thư ký của các Ủy ban Giám mục được mời tham dự khóa họp này, cùng với một số chức sắc tối cần thiết khác.

Khóa họp này kết thúc chương trình hoạt động tam niên, từ 2018 đến 2021 của Hội đồng Giám mục Mêhicô.

Trong ba ngày họp, các giám mục đã duyệt xét và thẩm định những vấn đề mục vụ chủ yếu trong ba năm qua, và bầu 80 chức sắc vào các cơ cấu của Hội đồng Giám mục. Tiếp đến là soạn thảo và chấp thuận chương trình hoạt động với những ưu tiên mục vụ cho ba năm tới đây: 2021-2024. Các kế hoạch này nhắm mang lại một sự liên tục cho các hoạt động Hội đồng Giám mục Mêhicô đang theo đuổi, nghĩa là Dự án Mục vụ toàn bộ 2031-2033, liên kết với Ðại hội của Giáo hội Mỹ châu Latinh và quần đảo Caraibí, Cuộc Gặp gỡ Công giáo toàn quốc Mêhicô sẽ tiến hành vào tháng Tư năm tới, 2022, tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục thế giới mới được Ðức Thánh cha khai mạc.

Sau cùng là phần thông tri của các Ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục Mêhicô.

(sismografo 9-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page