Hội đồng Giám mục Pháp

cử hành nghi thức thống hối

 

Hội đồng Giám mục Pháp cử hành nghi thức thống hối.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 08-11-2021) - Sáng thứ Bảy, 06 tháng Mười Một năm 2021, như chương trình đã ấn định, Hội đồng Giám mục Pháp đã cử hành nghi thức thống hối vì những tội lạm dụng tính dục trẻ em do các giáo sĩ và nhân viên Giáo hội đã phạm, từ năm 1950 đến nay.

Từ Hội trường nơi nhóm họp, các giám mục cùng với khoảng 100 giáo dân, và một số nạn nhân đã bước đi trong thinh lặng, tiến qua cầu sông Gave, để đi tới sân Vương cung Thánh đường Ðức Mẹ Mân Côi. Tại đây, các giám mục đã quì gối trước Thánh giá, và Ðức Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã đọc một kinh xin Chúa tha thứ. Kinh đó đoạn viết: "Chúng con tưởng mình đã được gìn giữ nhờ sự thánh thiện của Con Chúa và hy tế mà Ngài đã đặt trong tay chúng con. Chúng con khám phá thấy chúng con, những thừa tác viên của Chúa, mà Chúa đã gọi và chọn, có khả năng phàm tục hóa hồng ân chức tư tế, biến hồng ân ấy phát xuất từ Thánh Linh của Chúa, thành một hệ thống phàm nhân làm suy thoái con người, khinh rẻ, và mang lại chết chóc. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì đã không hiểu quyền bính mà Chúa ban cho chúng con, đòi chúng con phải có một sự trong sáng tuyệt đối. Xin tha thứ cho chúng con vì đã coi lòng thương xót của Chúa là một sự bao dung trước sự ác".

Trong lúc long trọng và cảm động ấy, chuông tang được đánh lên được tưởng niệm rất nhiều nạn nhân bị lạm dụng.

Tuy có nghi thức cảm động trên đây, một số nạn nhân nói với giới báo chí rằng họ vẫn chờ đợi những chi tiết về việc bồi thường cho các nạn nhân và một sự cải tổ toàn bộ Giáo hội, được công bố vào cuối khóa họp của Hội đồng Giám mục Pháp, tại Lộ Ðức

Theo lời yêu cầu của các nạn nhân, các giám mục không mang phẩm phục trong lễ nghi.

(Vatican News 6-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page