Các vị lãnh đạo Kitô Liên hiệp Âu châu

kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo

 

Các vị lãnh đạo Kitô Liên hiệp Âu châu kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Luxemburg (RVA News 07-11-2021) - Các vị lãnh đạo Kitô Liên hiệp Âu châu kêu gọi chính quyền liên hiệp này dấn thân bảo vệ tôn giáo như một nhân quyền căn bản tại các xã hội Âu châu và trên thế giới.

Lời thỉnh cầu này được phái đoàn Ủy ban Giám mục Công giáo Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là Comece, do Ðức Hồng y Hollerich Tổng giám mục Luxemburg, và Hội đồng các Giáo hội Kitô không Công giáo của Liên hiệp, do mục sư chủ tịch Christian Krieger hướng dẫn, đến gặp gỡ thủ tướng Janes Janska của Cộng hòa Sloveni, hôm 05 tháng Mười Một vừa qua tại thủ đô Lubliana, trong tư cách Sloveni hiện nay là Chủ tịch theo lượt của Liên hiệp Âu châu trong 6 tháng.

Trong cuộc gặp gỡ, các vị thảo luận về việc áp dụng những ưu tiên của Liên hiệp Âu châu dưới quyền chủ tịch của Slovenia.

Trong chương trình chung được hai bên công bố, có nhấn mạnh đến sự theo đuổi việc phục hồi hậu Covid-19 qui trọng tâm vào con người, đồng thời thăng tiến khả năng phục hồi của Âu Châu đứng trước những khủng hoảng có thể xảy ra trong tương lai.

Văn kiện mạnh mẽ cổ võ việc chích vắcxin ngừa Covid một cách công bằng cho mọi người trên thế giới, nhấn mạnh sự cần thiết phải có phục hồi công chính và bền vững về kinh tế. Ngoài ra, phái đoàn các Giáo hội Kitô kêu gọi các vị lãnh đạo Liên hiệp Âu châu bảo vệ và thăng tiến quyền tự do tôn giáo tronng Liên hiệp và các nước trên thế giới, qua đó cũng củng cố các giá trị và nguyên tắc của Âu châu.

Phái đoàn các Giáo hội Kitô cũng chào mừng nỗ lực của Chủ tịch hiện nay của Liên hiệp Âu châu nhắm củng cố vai trò lãnh đạo của Liên hiệp trên thế giới như một tác nhân đi hàng đầu trong các hoạt động nhân đạo, phát triển, kinh tế và hòa bình. Trong chiều hướng này các vị lãnh đạo Kitô khuyến khích nước Slovenia lãnh đạo Liên hiệp Âu châu thăng tiến một chính sách di trú thực sự nhân đạo, dựa trên các nguyên tắc liên đới, trách nhiệm và tôn trọng các quyền con người, có cội rễ trong chính nhân phẩm của mỗi người".

(CEC-COMECE 5-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page