Giáo Hội Hàn Quốc kêu gọi

xuất bản thêm sách chữ nổi cho người mù

 

Giáo Hội Hàn Quốc kêu gọi xuất bản thêm sách chữ nổi cho người mù.

Mary Tran Vy

Seoul (VTW 7-11-2021) - Ngày 4 tháng 11 năm 2021, Hàn Quốc kỷ niệm Ngày Chữ nổi Quốc gia. Giáo Hội Công giáo và các tổ chức khác của Hàn Quốc kêu gọi các cơ quan dân sự và chính trị sản xuất thêm nhiều thiết bị âm thanh và sách chữ nổi Braille cho người mù và khiếm thị.

Ðức Tổng Giám Mục Lee Young-hoon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, đã kêu gọi tất cả các giáo phận xuất bản thêm nhiều sách Kinh thánh chữ nổi và bổ nhiệm các linh mục đến phục vụ để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của người mù và khiếm thị. Cha Kim Yong-tae, người đứng đầu Tổ chức Phục Vụ Người mù của Giáo Hội Công giáo Hàn Quốc, giải thích rằng có nhu cầu lớn về sách chữ nổi ở các giáo phận khác nhau. Theo số liệu của Liên minh người mù thế giới, ở Hàn Quốc có khoảng 250,000 người mù và khiếm thị. Năm 2018, cả nước có 13 cơ sở giáo dục đặc biệt cho người mù và khiếm thị.

Hiệp hội Sinh viên Công giáo Hàn Quốc và Trường Quốc gia dành cho Người mù ở Seoul đã xuất bản Sách Giáo lý Công giáo dành cho người mù vào năm 1973, và Học viện Công giáo Hàn Quốc dành cho Người mù được thành lập vào năm 1979. Kể từ năm 2016, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã tài trợ cho việc xuất bản Kinh thánh chữ nổi Braille, sách cầu nguyện và các sách hát.

Cha Kim Yong-tae cho biết Viện Người mù Công giáo Hàn Quốc ngày càng nhận được nhiều yêu cầu hơn, đây cũng là một thách thức khác phải đối mặt. Ví dụ: một người bị khiếm thị do tai nạn thì họ cần có những thiết bị có nội dung âm thanh hơn là sách chữ nổi. Linh mục mong ước rằng nhiều thiết bị có nội dung chữ nổi và âm thanh cần được xuất bản. Hiện nay, do bệnh dịch Covid-19, việc xuất bản và phân phối sách chữ nổi mà giáo xứ sử dụng đã bị trì hoãn.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page