Ðức Thánh Cha tiếp kiến

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW News 5-11-2021) - Ngày 4 tháng 11 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Vatican, đây là cuộc gặp lần thứ sáu được tổ chức tại Vatican. Trong cuộc hội đàm, hai bên đã đề cập đến mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa thánh và Palestine, cũng như tình hình quan hệ giữa người Israel và người Palestine.

Sau đó, Tổng thống Abbas đã có cuộc gặp với Ðức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Ðức Tổng Giám mục Gallagher, Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Tòa thánh và Ban Quan hệ Tòa thánh.

Thông báo của Phòng Báo chí Tòa thánh nêu rõ hai bên ghi nhận mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa thánh và Palestine trong cuộc hội đàm và thảo luận về các vấn đề song phương cùng quan tâm. Thông báo chỉ ra rằng trong cuộc gặp, hai bên nhận thấy sự cần thiết của việc thúc đẩy tình anh em của con người và sự chung sống hòa bình giữa các tín ngưỡng khác nhau. Về tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, hai bên tái khẳng định việc khởi động lại đối thoại trực tiếp để đạt được một giải pháp giữa hai nước là hoàn toàn cần thiết, đồng thời cũng cần có sự cam kết giúp đỡ mạnh mẽ hơn của cộng đồng quốc tế.

Thông báo cũng nêu rõ rằng "mọi người phải công nhận rằng Jerusalem là nơi gặp gỡ hơn là xung đột, và với tư cách là địa vị của nó, nó phải bảo vệ bản sắc và giá trị phổ quát của thành phố thánh đối với ba tôn giáo lớn với Abraham là tổ phụ chung. Bao gồm cả việc thông qua một quy định đặc biệt được quốc tế bảo hộ". Cuối cùng, thông báo cho biết các cuộc hội đàm cũng đề cập đến "tính cấp bách của việc làm vì hòa bình, tránh sử dụng vũ khí và chống lại tất cả các hình thức chủ nghĩa cực đoan."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page