Lần đầu tiên một nữ tu

làm Tổng thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia Vatican

 

Lần đầu tiên một nữ tu làm Tổng thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-11-2021) - Lần đầu tiên một nữ tu được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican, đó là nữ tu Raffaella Petrini, Dòng Nữ Tử Chúa Thánh Thần (F.S.E).

Cho đến nay chức vụ này do một giám mục đảm trách.

Nữ tu Petrini năm nay 52 tuổi, sinh tại Roma năm 1969, đã tốt nghiệp khoa học chính trị, tại Ðại học tư quốc tế Guido Carli và đậu tiến sĩ khoa học xã hội, tại Ðại học Giáo hoàng thánh Tôma Aquinô ở Roma, nơi chị hiện là giáo sư thỉnh giảng. Từ năm 2005, chị là nhân viên tại Bộ Truyền giáo.

Hôm mùng 04 tháng Mười Một năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô cũng bổ nhiệm luật sư Giuseppe Puglisi-Alibrandi làm tân Phó Tổng thư ký Phủ Thống đốc Vatican. Ông năm nay 55 tuổi (1955) và là nhân viên Phủ này từ năm 2014, và từ năm 2017 là Chủ sự văn phòng về pháp lý, hộ tịch, đăng ký và công chứng.

(Sala Stampa 4-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page