Tòa Thánh khuyến khích các Giáo hội địa phương

mời đại diện Giáo hội Kitô khác

 

Tòa Thánh khuyến khích các Giáo hội địa phương mời đại diện Giáo hội Kitô khác.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-11-2021) - Tòa Thánh khuyến khích các Giáo hội địa phương mời đại diện các Giáo hội Kitô khác tham gia, theo tinh thần đại kết, giai đoạn thứ nhất ở cấp giáo phận, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, vào tháng Mười năm 2023 ở Roma.

Giai đoạn này đã được khởi sự từ ngày 17 tháng Mười năm 2021 và kéo dài đến ngày 15 tháng Tám năm 2022, trong đó các tầng lớp dân Chúa ở địa phương được mời gọi đóng góp ý kiến.

Lời khuyến khích này được trình bày trong trong một thư chung, đề ngày 09 tháng Mười năm 2021, của Ðức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và Ðức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, gửi đến các giám mục đặc trách về đại kết thuộc các Hội đồng Giám mục các nước, đồng thời có chứa đựng những đề nghị thực hành.

Lá thư có đoạn khẳng định rằng đặc tính "đồng hành" (Sinodalità) cũng như sự cùng nhau của các Giáo hội cũng là những tiến trình cùng nhau tiến bước, và chính trong lãnh vực đồng hành, chúng ta có thể học hỏi được nhiều từ các Giáo hội khác. Phong trào đại kết có thể được hiểu như một sự trao đổi các hồng ân với nhau. Ðó là bảo đảm chiều kích đại kết của hành trình đồng tiến với nhau. "Sự đối thoại giữa các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau, được liên kết bằng cùng một phép rửa, chiếm một số đặc biệt trong tiến trình công nghị".

Cụ thể, trong các Giáo hội địa phương, trong tháng Mười Một năm 2021, các giám mục có thể gửi thư hoặc đích thân gặp gỡ các vị trách nhiệm của các cộng đồng Kitô khác trong lãnh thổ để thông báo cho họ về tiến trình công nghị, mời họ tham gia các cuộc họp cấp giáo phận tiền Thượng Hội đồng Giám mục và khích họ gửi đến Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục những suy tư ghi trên giấy tờ về bản câu hỏi trong Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục".

(Vatican News 2-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page