Caritas Tây Ban Nha trợ giúp hơn 3,000 phụ nữ

nạn nhân của nạn mại dâm

 

Caritas Tây Ban Nha trợ giúp hơn 3,000 phụ nữ nạn nhân của nạn mại dâm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 04-11-2021) - Trong một năm, Caritas Tây Ban Nha trợ giúp hơn 3,000 phụ nữ nạn nhân của nạn mại dâm và nâng đỡ họ dưới nhiều hình thức.

Trong phúc trình mới công bố hồi cuối tháng Mười năm 2021, Ban giám đốc Caritas Tây Ban Nha nói đến tình trạng rất khó khăn của các phụ nữ này: họ sống trong những điều kiện hết sức phức tạp, vì thế cần giúp đỡ và bảo vệ họ. Thống kê của Caritas cũng như của các tổ chức khác chuyên giúp đỡ phụ nữ, cho thấy hiện tượng mại dâm đang tiếp tục gia tăng tại Tây Ban Nha. Nhiều phụ nữ bị bó buộc hành nghề này do các tổ chức bất lương. Thống kê của Trung tâm nghiên cứu xã hội, gọi tắt là CIS, ở thủ đô Madrid cho biết, có ít nhất 39% những khách hàng dịch vụ tính dục này là đàn ông trưởng thành.

Hôm 17 tháng Mười năm 2021, Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Pedro Sánchez cũng nói về tỷ lệ cao của nạn mại dâm trong Ðại hội của đảng xã hội đang cầm quyền tại nước này, đồng thời thông báo các biện pháp để cấm đoán tệ nạn này. Ông nói: Chính quyền Tây Ban Nha sẽ quyết liệt bài trừ nạn mại dâm biến phụ nữ thành những người nô lệ.

(Kai 1-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page