COP26 cần khẳng định vị trí cốt lõi của sự hợp tác

và cùng có một hành động chung cho cả thế giới

 

Ðức Hồng Y Parolin: COP26 cần khẳng định vị trí cốt lõi của sự hợp tác và cùng có một hành động chung cho cả thế giới.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW News 2-11-2021) - Hơn 30,000 đại biểu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã tập trung tại Glasgow, Scotland từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 11 năm 2021 để tham gia Hội nghị về biến đổi khí hậu lần thứ 26 của Liên Hiệp Quốc. Ðức Hồng Y Parolin, Quốc Vụ khanh Tòa Thánh, đã dẫn đầu một phái đoàn tham dự cuộc họp.

Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc lần thứ 26 đang diễn ra sôi nổi tại Glasgow, Scotland. Hơn 30,000 đại biểu của nhiều quốc gia trên thế giới, gần hai trăm nhà lãnh đạo và chuyên gia khí hậu, ... đã tập họp để thảo luận về các giải pháp mới nhằm giảm thiểu các khí thải nhằm hạn chế mức độ nóng lên của Trái đất. Ðức Hồng Y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã nói về mục tiêu của sự tham dự của phái đoàn Tòa thánh.

Ðức Hồng Y Parolin cho biết, "Hội nghị lần thứ 26 về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc là cuộc họp công khai đầu tiên của Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc kể từ khi có sự lây lan của đại dịch Covid-19. Cuộc họp này tiếp tục thảo luận để phát triển một mô hình cụ thể thực hiện các cam kết của Thỏa thuận Paris năm 2015. Như chúng ta đã biết, do dịch bệnh Covid-19 và nhiều nguyên nhân khác trong quá trình thực hiện khá phức tạp và chưa có một kế hoạch chắc chắn, tuy nhiên, "một câu hỏi lớn được đặt ra là quá trình để đạt đến một thỏa thuận chắc chắn của cả thế giới sẽ diễn ra nhanh chậm như thế nào và liệu nó có thể theo đáp ứng kịp thời với dòng thời gian mà các nhà khoa học đề xuất hay không".

"Tòa thánh mong muốn rằng Hội nghị lần thứ 26 về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc sẽ thực sự tái khẳng định địa vị cốt lõi của cộng đồng thế giới và sớm có những hành động chung" và có những đóng góp chung thông qua "cái gọi là một cộng đồng chung phi quốc gia." Ðức Hồng Y Parolin chỉ ra, "Xét về tiến độ chậm chạp, Hội nghị Glasgow có tầm quan trọng sống còn, bởi vì thông qua hội nghị này, ý chí tập thể có thể được biết đến, và vì một lợi ích chung cho tất cả các nước được đề cao."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page