Ước mong Hội nghị về biến đổi khí hậu

của Liên Hiệp Quốc lần thứ 26

mang lại hy vọng cụ thể cho thế hệ mới

 

Ðức Thánh Cha: Ước mong Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc lần thứ 26 mang lại hy vọng cụ thể cho thế hệ mới.

Mary Tran Vy

Vatican (RVA News 1-11-2021) - Sau khi đọc Kinh Truyền Tin vào ngày 31 tháng 10 năm 2021, một lần nữa, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi cho Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc lần thứ 26 (COP26) được tổ chức tại Glasgow, Scotland. Ðức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho hội nghị này để sớm có thể tìm ra một giải pháp hữu hiệu.

"Hôm nay, Hội nghị lần thứ 26 về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc bắt đầu được tổ chức tại Glasgow, Scotland." Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến sự kiện quan trọng này sau khi đọc Kinh Truyền Tin vào ngày 31 tháng 10 năm 2021. Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 11 năm 2021 và các nhà lãnh đạo thế giới sẽ thảo luận về những ứng phó với sự biến đổi khí hậu.

Ðức Thánh Cha rất quan tâm đến hội nghị này. Ðức Thánh Cha nói: "Chúng ta hãy cầu nguyện để tiếng kêu của trái đất và của người nghèo sẽ được lắng nghe. Cầu mong hội nghị này đưa ra những câu trả lời hữu hiệu và mang lại hy vọng cụ thể cho thế hệ mới." Ngoài ra, Ðức Giáo hoàng cũng cầu nguyện cho người dân Việt Nam và Haiti. Hai nơi này đang bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng và tạo cho nhiều phải người sống trong cảnh nghèo đói cùng cực và đang chờ cứu trợ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page