Thách đố lớn của Giáo hội Ba Lan:

Sự dửng dưng của người trẻ

 

Thách đố lớn của Giáo hội Ba Lan: Sự dửng dưng của người trẻ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 29-10-2021) - Ðức cha Andrzeij Czaja, Giám mục giáo phận Opole, bên Ba Lan, cho biết một vấn đề cấp thiết đối với Giáo hội tại nước này, là làm sao giữ thế hệ trẻ ở lại trong Giáo hội. Thách đố lớn hiện nay là sự dửng dưng của người trẻ đối với Giáo hội.

Ðức cha Czaja tuyên bố như trên trong cuộc họp báo ở Roma, nhân dịp đoàn giám mục thứ tư của Hội đồng Giám mục Ba Lan về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh, trong tuần này, từ ngày 27 tháng 10 năm 2021.

Ðức cha cho biết các giám mục đã thăm Bộ Giáo lý đức tin. Vấn đề chính trong cuộc gặp gỡ là vấn đề khủng hoảng đức tin chúng ta cần đương đầu ở mọi cấp độ trong đời sống Giáo hội. Ngoài ra, cuộc thảo luận cũng đề cập đến đời sống tín hữu trong gia đình, cũng như cuộc khủng hoảng đức tin nơi thế hệ trẻ. Bộ cũng nói về vấn đề bài trí thức, "đức tin không được hòa hợp với lý trí. Nó gây ra nhiều vấn đề, vì đôi khi chúng ta gặp tình trạng ấu trĩ hóa đức tin."

Ðức cha Czaja nhìn nhận vấn đề này cũng có trong một số cộng đoàn tín hữu tại Ba Lan, vì thế một công tác khó khăn là kiểm chứng sức khỏe của đức tin và sự hiệp nhất với Giáo hội trong một số cộng đoàn, nhóm hoặc phong trào. Về điểm này, Ðức cha cho biết trong thời gian tới đây Hội đồng Giám mục Ba Lan sẽ công bố một văn kiện đề cập đến những tiêu chuẩn để xác định một số nhóm và cộng đoàn có đặc tính Giáo hội đúng đắn không. Qui luật đầu tiên là đừng dập tắt thần trí, nhưng hãy xét nghiệm các tinh thần, như thánh Phaolô đã nói.

(KAI 28-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page