Ðức Thánh cha bổ nhiệm

tân Tổng giám mục thủ đô Hàn Quốc

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng giám mục thủ đô Hàn Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức cha Phêrô Chung Soon-taek, Trịnh Thiện Trạch, làm tân Tổng giám mục giáo phận Hán Thành (Seoul), thủ đô Hàn Quốc.


Vatican (RVA News 29-10-2021) - Hôm 28 tháng 10 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức cha Phêrô Chung Soon-taek, Trịnh Thiện Trạch, làm tân Tổng giám mục giáo phận Hán Thành (Seoul), thủ đô Hàn Quốc, kế nhiệm Ðức Hồng y Anrê Liêm Thù Chánh (Yeom Soo-jung), 77 tuổi về hưu.

Ðức tân Tổng giám mục Trịnh Thiện Trạch năm nay 60 tuổi, thuộc dòng Cát Minh nhặt phép (OCD), cho đến nay là Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Hán Thành, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hàn Quốc về giới trẻ.

Trước khi đi tu, ngài là một kỹ sư hóa học tại Ðại học Hán Thành. Năm 1992, ngài khấn dòng và sau đó thụ phong linh mục. Sau khi làm giáo tập, cha Trịnh Thiện Trạch được gửi sang Roma học tại Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh. Năm 2005, cha được chọn làm Bề trên Tỉnh dòng Cát Minh nhặt phép ở Hàn Quốc, rồi được gọi về trụ sở trung ương của dòng ở Roma, làm Tổng phụ tá miền Viễn Ðông và Châu Ðại dương. Ngày 30 tháng Mười Hai năm 2013, cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Hán Thành, cạnh Ðức Hồng y Liêm Thù Chánh.

Khi loan tin Tòa Thánh bổ nhiệm Ðức cha Phêrô Trạch làm Tổng giám mục, Ðức Hồng y gọi đây là "một niềm vui lớn và là một phúc lành sẽ mang lại cho Tổng giáo phận Hán Thành một thời kỳ mới."

Tổng giáo phận Hán Thành có một triệu 527,000 tín hữu Công giáo, chiếm 15% trong tổng số chín triệu 900 ngàn dân cư trong giáo phận. Giáo phận có hơn 1,000 linh mục.

(Asia News 28-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page