Khóa họp thường niên

của Hội đồng Giám mục miền Arập

 

Khóa họp thường niên của Hội đồng Giám mục miền Arập.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Abu Dhabi (RVA News 28-10-2021) - Từ ngày 18 đến 22 tháng 10 năm 2021, Hội đồng Giám mục Công giáo Latinh tại các vùng Arập, gọi tắt là CELRA, đã nhóm họp thường niên tại Abu Dhabi, thủ đô các tiểu vương quốc Arập Emirati.

Phần lớn chín giám mục thuộc miền Arap sống lẻ loi và xa nhau, nên khóa họp là một thời điểm gặp gỡ vui mừng, trong tình huynh đệ và cộng tác với nhau.

Các giám mục đã cám ơn Ðức cha chủ nhà Paul Hinder, Ðại diện Tông tòa Nam Arabia, đã mời và chuẩn bị cho khóa họp này tại giáo xứ thánh Phaolô ở địa phương, mặc dù những giới hạn vì đại dịch Covid-19 do chính phủ Emirati ban hành.

Trong năm ngày họp, các giám mục đã bàn về việc ấn hành Sách lễ Roma mới bằng tiếng Arập, được cập nhật về nội dung, ngôn ngữ và ảnh họa. Các vị đồng thanh phê chuẩn công việc đã thực hiện, đồng thời quyết định cho xuất bản, và có thể được sử dụng từ Chúa nhật thứ I Mùa vọng năm 2022. Sách lễ này do Ủy ban Giám mục về phụng vụ chuẩn bị, dưới sự hướng dẫn của Ðức cha William Shomali và cha Aziz Halawah.

Tiếp đến, các giám mục xứ Arập đã bàn về Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm 2023 về đề tài: "Hiệp thông, chia sẻ và sứ mạng" được chuẩn bị trong thời gian hai năm, từ ngày 17 tháng 10 năm 2021. Các giám mục nhận định rằng đây là khởi sự một tiến trình mới nhắm thiết lập một thể thức mới "là Giáo hội". Cần học hỏi và lắng nghe mọi người, biểu lộ ý kiến của mình và cùng nhau xác định những điểm tích cực cần khích lệ, và điểm tiêu cực cần sửa chữa, để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn trong việc chọn lựa những phương thế thích hợp để bảo tồn sự hiệp nhất trong đức tin và sự hiệp thông trong đức ái.

Mỗi giám mục vùng Arập đã hoặc sắp khai mạc tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục tới đây, tại giáo phận thuộc quyền, với thánh lễ khai mạc, thư mục vụ, lập Ủy ban thư ký giáo phận để theo dõi công việc linh hoạt và ấn hành các tài liệu mục vụ hỗ trợ. Con đường này cam go và đòi phải có tinh thần sáng tạo. Kết quả sẽ được gửi về Văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Arập.

Trong khóa họp, các giám mục cũng bàn tới ảnh hưởng của Covid-19 với các phản ứng khác nhau từ phía các giáo xứ. Các giám mục tự hỏi làm sao thuyết phục các tín hữu cùng nhau cử hành thánh lễ và gặp gỡ nhau trong cộng đoàn để thực sự là Giáo hội. Ngoài ra, các vị cũng bàn đến Hiệp ước giáo dục hoàn cầu, đặc biệt là tầm quan trọng của ngành giáo dục Công giáo. Sau cùng là Tự sắc của Ðức Thánh cha thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên.

Khóa họp tới đây của các giám mục Arập sẽ tiến hành từ ngày 14 đến 16 tháng 2 năm 2022, tại Roma.

(LPJ 27-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page