Tòa Ân giải ban ơn toàn xá tháng Mười Một

 

Tòa Ân giải ban ơn toàn xá tháng Mười Một.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-10-2021) - Tòa Ân giải tối cao đã nhân danh Ðức Thánh cha Phanxicô ban ơn toàn xá cho các tín hữu đến viếng nghĩa trang trong tháng Mười Một, thay vì chỉ giới hạn vào dịp lễ các linh hồn mà thôi.

Trong thông cáo, công bố hôm 28 tháng 10 năm 2021, Ðức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh tòa Ân giải tối cao cho biết từ các nơi, các vị mục tử của Giáo hội đã xin Tòa Ân giải về vấn đề này, vì tình trạng đại dịch Covid-19. Vì thế, Tòa xác nhận và kéo dài cho toàn tháng Mười Một năm 2021, tất cả những ơn phúc tinh thần đã ban ngày 22 tháng 10 năm 2020, theo đó vì đại dịch các ơn toàn xá được ban cho các tín hữu được kéo dài trong trọn tháng Mười Một.

"Từ lòng quảng đại trên đây của Giáo hội được lập lại năm 2021, các tín hữu chắc chắn sẽ kín múc những quyết tâm đạo đức và sức mạnh tinh thần để sửa đổi cuộc sống theo luật Phúc âm, trong tình hiệp thông con thảo với Ðức Thánh cha, nền tảng hữu hình và là Mục tử của Giáo hội Công giáo".

Sắc lệnh này chỉ có hiệu lực trong trọn tháng Mười Một năm 2021.

(Rei 28-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page