Caritas Quốc tế:

Luôn đứng về phía người nghèo

và những người dễ bị tổn thương nhất

 

Caritas Quốc tế: Luôn đứng về phía người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW News 27-10-2021) - Ngày 12 tháng 12 năm 2021, Caritas Quốc tế kỷ niệm 70 năm thành lập. Tổng thư ký của cơ quan Leith John và giới truyền thông Vatican đã nói về tầm quan trọng của ngày kỷ niệm này và những thách thức cấp bách mà Caritas phải đối mặt trong đại dịch COVID-19.

Giải quyết các nhu cầu nhân đạo xuất hiện vào cuối Thế chiến II và hỗ trợ các nạn nhân của cuộc xung đột. Ðây là mục đích chính của Ðức Giáo Hoàng Piô XII khi thành lập Caritas Quốc tế ngày 12 tháng 12 năm 1951. Thành viên của Tổ Chức này ban đầu chỉ có 13 quốc gia, đến nay đã có 162 quốc gia. Trong 70 năm này, phạm vi hoạt động của nó đã được mở rộng và các lĩnh vực hỗ trợ cũng tăng lên. Ngày nay, như lúc ban đầu, mục đích cốt lõi của Caritas Quốc tế là đưa ra bằng chứng cụ thể về lòng bác ái để mọi người có thể cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Caritas Quốc tế, Tổng thư ký của tổ chức, Aloysius John, nói với giới truyền thông Vatican rằng: "Việc thành lập Caritas Quốc tế giống như bàn tay yêu thương và chăm sóc rộng rãi của giáo hội.", nhằm phục vụ và thúc đẩy sự phát triển của con người, đặc biệt là những người nghèo, những người bị bỏ rơi và những nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Trong 70 năm qua, Caritas Quốc tế đã được hướng dẫn bởi các giá trị cơ bản, chẳng hạn như bảo vệ phẩm giá con người, các Quyền cơ bản và công bằng xã hội, các giá trị luôn là nền tảng trong công việc của chúng tôi." Leisi John tiếp tục nói, "Cốt lõi của sứ mệnh của chúng tôi là gặp gỡ người nghèo, và luôn luôn gặp gỡ người nghèo, như Ðức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng tôi tại Ðại hội đồng Caritas Quốc tế vào năm 2019."

Trong suốt 70 năm này, Caritas quốc tế đã hiện diện trong tất cả các cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn. Ngày nay, trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng và sâu sắc, Caritas sẽ phải đối mặt với những thách thức nào lớn hơn? Aloysius John cho biết, "So với năm 1951, hỗ trợ nhân đạo đã có những thay đổi lớn. Ngày nay, chúng ta đang đối mặt với những cuộc khủng hoảng phức tạp và kéo dài, dù là do tự nhiên hay do con người tạo ra. Sự khác biệt chính trị, chiến tranh, xung đột tôn giáo và sự thay đổi khí hậu. Vì những ảnh hưởng của những thay đổi này và những phức tạp xảy ra, là hậu quả tạo nên những bi thảm của những điều này đã làm tăng số lượng người tị nạn và những người di tản trong nước." Ngoài ra, Tổng thư ký Caritas Quốc tế cũng tuyên bố rằng "chúng ta còn phải đối mặt với tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng và các hình thức nghèo đói mới".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page