Ðức Hồng Y Sandri viếng thăm Syria:

Mang lại sự hiệp nhất và quan tâm của Ðức Thánh Cha

 

Ðức Hồng Y Sandri viếng thăm Syria: Mang lại sự hiệp nhất và quan tâm của Ðức Thánh Cha.

Mary Tran Vy

Damacus (VTW News 26-10-2021) - Ðức Hồng Y Sandri, Bộ trưởng các Giáo hội theo nghi lễ Ðông phương của Tòa thánh, đã đến thăm các cộng đoàn Công giáo tại các khu vực bị chiến tranh tàn phá ở Syria. Ðức Hồng Y thực hiện chuyến viếng thăm từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2021. Ðiểm dừng chân đầu tiên của Hồng y là Damascus, sau đó ngài sẽ đi đến nhiều địa điểm khác nhau để thăm các linh mục và tu sĩ, đồng thời gặp gỡ các thành viên của các tổ chức phi chính phủ và các nhà ngoại giao.

Ðức Hồng y Sandri, Bộ trưởng các Giáo hội theo nghi lễ Ðông phương của Tòa thánh, đã bắt đầu chuyến thăm Syria vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 để gần gũi với nỗi đau khổ của người dân, đồng thời cũng kiểm tra nhiều công tác từ thiện và viện trợ tại địa phương, và tổ chức các buổi họp đại kết và các buổi nhóm cầu nguyện. Chuyến đi này ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm 2020, nhưng đã bị trì hoãn do dịch bệnh Covid 19.

Thông báo cho Ðức Hồng Y Sandri đã khởi hành từ Rome vào ngày 25 tháng 10 năm 2021, với phép lành của Ðức Thánh Cha, và dưới sự điều phối của Ðại sứ quán Tòa thánh tại Damascus. Ngài đã đến điểm dừng đầu tiên ở Damascus vào tối cùng ngày 25 tháng 10 năm 2021. Mục đích của chuyến đi của Ðức Hồng Y Sandri là "mang lại sự quan tâm và hiệp nhất của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến với cộng đoàn Công giáo ở Syria, nơi đã bị chiến tranh tàn phá trong nhiều năm, và tìm hiểu rõ hơn hoàn cảnh thực tế tại đây và tích cực hỗ trợ nhiều hơn về nhu cầu mục vụ của giáo hội địa phương."

Ðức Hồng Y Sandri đã gặp gỡ các giám mục Công giáo thuộc nghi lễ Syria và chủ tế nghi lẽ thánh với Ðức Thượng Phụ Youssef Absi của Antioch. Sau đó, Ðức hồng y sẽ gặp gỡ các linh mục của Melkitari ở Damascus, Busra và Havdi, và thăm Caritas Syria, Trung tâm từ thiện Thánh Vincent de Paul, Cô nhi viện Thánh Paul, Kakur Pharmacy, các bệnh viện của Ý và Pháp, cũng như các cộng đoàn giáo hội Công giáo nghi lễ Syria, Chaldean và Armenia. Ðức Hồng Y Sandri cũng sẽ gặp gỡ các tu sĩ ở Damascus và miền nam Syria, cũng như một số nhà ngoại giao.

Ngoài ra, Ðức Hồng Y Sandri cũng sẽ đến Tartus và Homs để thăm các cộng đoàn Giáo hội Công giáo nghi lễ Syria, Maronni và Melkita, cử hành các nghi lễ thánh, đến viếng mộ của tu sĩ Dòng Tên Van der Luguet, và viếng thăm các thánh đường của giáo hội Chính thống Syria và giáo hội Chính thống Hy Lạp. Sau đó, Ðức hồng y sẽ đến Aleppo để cử hành Thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa Công giáo Latinh, gặp gỡ các tu sĩ, những người đứng đầu các tổ chức từ thiện và bác ái, các linh mục của thành phố, và tiến hành các hoạt động đối thoại tôn giáo, cũng như buổi cầu nguyện Ðại Kết. Ðức Hồng Y Sandri sẽ cùng cầu nguyện trong nhà thờ Chính Tòa cùng với các cộng đoàn của các nghi lễ Công giáo khác nhau trong thành phố cùng với Các giám mục đến từ các cộng đoàn Công giáo theo nghi lễ Maronni, Melkita, Syria, Armenia, Chaldean và Latinh.

Cuối cùng, Ðức hồng y sẽ lên đường đến Yabrud và Malula, sau một thời gian dừng chân ngắn tại đây, ngài sẽ trở về Rome từ Damacus.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page