Hãy xây dựng một thế giới đoàn kết,

công bằng và bình đẳng hơn

 

Ðức Thánh Cha: Hãy xây dựng một thế giới đoàn kết, công bằng và bình đẳng hơn.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW 25-10-2021) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các thành viên của Hiệp Hội "Thông điệp Trăm năm" (Centesimus Annus) của Ðức Giáo hoàng, kêu gọi họ phát triển một xã hội công bằng và bình đẳng hơn, đồng thời bảo vệ tự do và phẩm giá của con người. Ðây là nhiệm vụ cốt lõi của việc thực hiện các giới luật xã hội của giáo hội.

Vào cuối Hội nghị chuyên đề quốc tế năm 2021 của Quỹ Hỗ trợ "Thông điệp Trăm năm" của Ðức Giáo hoàng, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp các thành viên của Hiệp Hội vào ngày 23 tháng 10 năm 2021. Chủ đề của buổi hội thảo này là "Tương trợ, Hợp tác và Trách nhiệm", nhằm chống lại bất công, bất bình đẳng và loại trừ. Ðức Thánh Cha ca ngợi công việc của nền tảng và chỉ ra rằng các biện pháp chống lại bất công và bóc lột trên thế giới không chỉ bao gồm việc lên án, mà còn ở việc "tích cực tìm kiếm sự an lành".

Tổ chức này chuyên nghiên cứu các mô hình phát triển kinh tế và xã hội mới lấy cảm hứng từ Thông điệp Centesimus Annus (Trăm năm). Ðức Thánh Cha gọi đó là một sứ mệnh "quan trọng và vô cùng cần thiết". "Trên một mảnh đất bị ô nhiễm bởi sự thống trị tài chính, chúng ta cần gieo nhiều hạt giống nhỏ để chúng có thể đơm hoa kết trái trong một nền kinh tế bình đẳng, có lợi, nhân đạo và lấy con người làm trung tâm." Tương trợ, hợp tác và trách nhiệm là trọng tâm của buổi hội thảo này. Những khái niệm này là "ba cột trụ của học thuyết xã hội của giáo hội." Ðức Thánh Cha tuyên bố rằng học thuyết xã hội của Giáo hội dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa mọi người và hướng đến lợi ích công cộng. Nó không ủng hộ chủ nghĩa cá nhân cũng như chủ nghĩa tập thể.

Học thuyết xã hội của giáo hội đặt trên nền tảng của Lời Chúa. Với niềm tin rằng Thiên Chúa xuống thế làm người, mục tiêu của giáo huấn xã hội của Giáo hội là thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người. Muốn vậy, chúng ta nên "thực hiện, trân trọng và phát triển", bởi vì nó là "một kho tàng của truyền thống giáo hội." Ðức Thánh Cha tuyên bố rằng nghiên cứu về học thuyết xã hội của giáo hội đã thúc đẩy nền tảng để "đấu tranh chống lại tất cả các loại bất bình đẳng đặc biệt ảnh hưởng đến những người yếu nhất và cống hiến hết mình cho việc thúc đẩy tình anh em thực sự và thiết thực."

Ðức Thánh Cha giải thích thêm rằng ba từ khóa của cuộc hội thảo này cũng chỉ ra mầu nhiệm của chính Thiên Chúa, Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa là sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm này thôi thúc chúng ta đạt tới sự hoàn thiện, "thông qua việc hợp tác với người khác và cam kết với người khác, nghĩa là trách nhiệm, rộng lượng mở lòng với người khác, nghĩa là liên đới và tương trợ." Thực hiện sứ mệnh của giới luật xã hội của giáo hội thôi thúc chúng ta cố gắng phát triển một xã hội công bằng và bình đẳng hơn, đồng thời bảo vệ phẩm giá và tự do của mọi người.

Ðức Thánh Cha nói: "Các bạn thân mến, trong quá trình phát huy những giá trị và lối sống này, chúng ta thường thấy mình đang bơi ngược dòng điện. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn nhớ rằng chúng ta không đơn độc và có Chúa ở cùng. "Là tín hữu Kitô, chúng ta được kêu gọi làm việc với tất cả mọi người vì lợi ích chung". Ðức Thánh Cha đã trích dẫn thông điệp "Tất cả là Anh em" của ngài và nhấn mạnh rằng "tất cả chúng ta đều có thể là anh chị em". "Vì lý do này, chúng ta có thể và nên suy nghĩ và hành động với thái độ của các anh chị em là tất cả mọi người."

Mặc dù ước mơ về một thế giới công bằng và bình đẳng hơn có vẻ ngoài tầm với, "chúng ta thà tin rằng một ngày nào đó ước mơ sẽ thành hiện thực, bởi vì đây là ước mơ của Thiên Chúa Ba Ngôi." Cuối cùng, Ðức Thánh Cha đã khuyến khích các thành viên của Hiệp Hội tiếp tục dũng cảm trên con đường này, bởi vì "điều tốt họ làm cho mọi người trên thế giới sẽ làm vui lòng Chúa".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page