Ðức Thánh cha sẽ tiếp 500 tín hữu Luther

và Công giáo hành hương Roma

 

Ðức Thánh cha sẽ tiếp 500 tín hữu Luther và Công giáo hành hương Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-10-2021) - Ngày thứ Hai 25 tháng 10 năm 2021, khoảng 500 tín hữu Kitô, Tin lành Luther và Công giáo Ðức, sẽ được Ðức Thánh cha tiếp kiến tại Vatican.

Buổi tiếp kiến này là cao điểm trong cuộc hành hương dài 6 ngày, với chủ đề: "Với Luther đến gặp Ðức Giáo hoàng", tiến hành từ ngày 23 đến 29 tháng 10 năm 2021.

Cuộc hành hương do Giáo hội Tin lành Trung Ðức, Giáo hội Tin lành Anhals cũng như giáo phận Công giáo Magdeburg ở miền đông Ðức, tổ chức.

Trong dịp hành hương này, cộng đoàn làm việc chung của các Giáo hội Kitô Ðức, gọi tắt là ACK, sẽ trao giải thưởng cho ban tổ chức cuộc hành hương "Với Luther đến gặp Ðức Giáo hoàng" vì các hoạt động đại kết. Chủ tịch Cộng đoàn ACK này là Tổng linh mục Radu Constantin Miron, thuộc Giáo hội Chính thống cho biết Giải thưởng này được trao tặng hai năm một lần đề tưởng thưởng các dự án và sáng kiến, góp phần đẩy mạnh sự hiệp nhất và dấn thân chung của các tín hữu Kitô.

Cộng đoàn làm việc Kitô, ACK, đại diện khoảng 50 triệu Kitô hữu ở Ðức, thuộc 18 Giáo hội; có bảy Giáo hội Kitô khác, và năm tổ chức có qui chế quan sát viên.

(KNA 16-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page