Tòa Thánh đề cao

tinh thần vị tha của phụ nữ

 

Tòa Thánh đề cao tinh thần vị tha của phụ nữ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Milano (RVA News 19-10-2021) - Tòa Thánh đề cao sự đóng góp quan trọng của phụ nữ cho xã hội, nhất là tinh thần vị tha, và đặc biệt trong thời kỳ phục hồi hậu Covid-19 hiện nay.

Trên đây là nội dung sứ điệp Video Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân danh Ðức Thánh cha gửi đến Diễn đàn Phụ nữ thuộc khối 20 cường quốc, G-20, nhóm tại Milano, bắc Italia, từ ngày 17 đến 19 tháng 10 năm 2021, về đề tài: "Phụ nữ phục hồi cho mọi người, liên kết sức mạnh với mục đích đạt tới một sự lãnh đạo mới bao gồm". Diễn đàn nhắm gia tăng ý thức về vai trò quan trọng và ảnh hưởng tích cực của phụ nữ, trong nỗ lực phục hồi, mưu ích cho tất cả mọi người".

Ðức Hồng y Parolin nói rằng: "Chính Ðức Thánh cha Phanxicô thường nhấn mạnh "sự đóng góp không thể thiếu được của phụ nữ trong việc xây dựng thế giới, để có thể trở thành một căn nhà chung cho mọi người". Và hồi đầu năm nay, ngài nhấn mạnh rằng "Phụ nữ là những người cụ thể và biết cách dệt những sợi chỉ của cuộc sống, trong sự kiên nhẫn âm thầm". Và giữa những thách đố thế giới đang gặp phải về xã hội, kinh tế, thay đổi khí hậu, phụ nữ cũng có thể giúp thăng tiến mạnh mẽ tinh thần "vị tha", là điều rất cần thiết trong việc săn sóc căn nhà chung của chúng ta và chiến đấu chống lại những chủ trương tai hại chỉ lo tìm kiếm lợi lộc trước mắt".

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh không quên cổ võ tình liên đới và sự cộng tác hỗ tương giữa phụ nữ và nam giới, vì đây là điều sinh tử đối với xã hội. Với những đặc tính riêng, nam nữ đều được đáp lại ơn gọi chung là trở thành những người tích cực xây dựng xã hội.

Và Ðức Hồng y Parolin kết luận rằng: "Nhân danh Ðức Giáo hoàng Phanxicô, tôi muốn nhân cơ hội này tái mạnh mẽ khuyến khích mỗi trẻ nữ và thiếu nữ, tại mỗi quốc gia, có được một nền giáo dục có chất lượng, để mỗi người có thể triển nở, phát huy tiềm năng và những năng khiếu của họ, tận tụy dấn thân cho sự phát triển và tiến bộ hòa hợp cho xã hội".

(Sala Stampa 18-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page