Ðức Thánh cha thành lập

Hội đồng Giáo hội miền Amazonia

 

Ðức Thánh cha thành lập Hội đồng Giáo hội miền Amazonia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-10-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô đã chính thức thành lập, theo giáo luật, tổ chức "Hội đồng Giáo hội miền Amazonia", như một pháp nhân công của Hội thánh.

Ðức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu Latinh cho biết như trên, trong thư đề ngày 11 tháng 10 năm 2021, gửi Ðức Hồng y Claudio Hummes, dòng Phanxicô, Chủ tịch Hội đồng tân lập, trả lời thư đề ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ðức Hồng y Hummes. Quyết định phê chuẩn này diễn ra trong buổi tiếp kiến ngày 09 tháng 10 năm 2021 Ðức Thánh cha dành cho Ðức Hồng y Ouellet.

Hội đồng Giáo hội miền Amazonia, gọi tắt là CAEMA, được thành lập theo ước muốn của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia, hồi tháng Mười năm 2019, được trình bày trong văn kiện chung kết. Hội đồng này bao gồm các thành viên, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, khác với tổ chức Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh, gọi tắt là Celam, chỉ gồm đại diện của 23 Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh, mỗi Hội đồng Giám mục có hai đại diện. Tổ chức này cũng đang ở trong tiến trình cải tổ.

Hội đồng Ceama đã nhóm khóa họp thành lập, từ ngày 26 đến 29 tháng 6 năm 2020 và tiến trình thành lập kéo dài cho đến ngày 04 tháng 5 năm 2021. Hội đồng này được coi như một câu trả lời thích hợp cho tiếng kêu của những người nghèo và của trái đất như người Mẹ. Hội đồng Ceama được coi là một dụng cụ hữu hiệu để cụ thể hóa nhiều đề nghị đã được đề ra trong Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia. Mong ước của các vị sáng lập, là hội đồng Ceama có thể trở thành một chiếc cầu linh hoạt các mạng và sáng kiến của Giáo hội và các lãnh vực xã hội môi sinh, trên bình diện đại lục và quốc tế.

Ðức Hồng y Ouellet cho biết Hội đồng Giáo hội miền Amazonia còn phải soạn thảo qui chế để Tòa Thánh cứu xét và phê chuẩn. Tòa Thánh sẽ so sánh hai qui chế của Celam và Ceama, để tránh nguy cơ lẫn lộn hoặc dẫm chân lên nhau.

Linh mục Alfredo Ferro, dòng Tên, Tổng thư ký Hội đồng Ceama, bày tỏ vui mừng vì quyết định thành lập, theo giáo luật, của Ðức Thánh cha và nói rằng: "Ðối với Giáo hội tại Mỹ châu Latinh, và đặc biệt Giáo hội tại miền Amazonia, đây là một niềm vui lớn. Trong tư cách là Hội đồng Ceama, chúng tôi cảm thấy vui mừng vô biên vì cử chỉ đẹp này của Ðức Thánh cha, nhìn nhận ước muốn đã được bày tỏ trong Văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia".

(Prensacelam.org 16-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page