Số di dân tại Ý giảm bớt

 

Số di dân tại Ý giảm bớt.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Perugia (RVA News 17-10-2021) - Ðức Hồng y Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, nói rằng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ lấy làm tiếc vì thiếu người di dân nước ngoài.

Phúc trình của Caritas Ý và tổ chức di dân, công bố hôm 14 tháng 10 năm 2021, cho thấy mặc dù tại Ý có hơn năm triệu người nhập cư, nhưng họ không thể bù đắp số dân Ý suy giảm. Vì thế, - Ðức Hồng y Bassetti, cũng là Tổng giám mục giáo phận Perugia - nói rằng: "Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thấy thiếu những người di dân và lấy làm tiếc vì đã không đón tiếp họ phải phép".

Số người nhập cư tại Ý đã giảm gần 300,000 người, do tình trạng suy giảm dân số nói chung, vì đại dịch hoặc do những hạn chế di chuyển. Phúc trình "Tiến đến sự giảm sút", cho biết nguyên dân số Ý giảm gần một triệu người (987,000).

Theo Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, những con số này chứng tỏ những người nhập cư không được hỗ trợ đúng đắn, như họ đáng được hưởng: "Chúng ta đón nhận hàng triệu người nước ngoài, nhưng thường quên lãng họ". Ngoài ra, "trong thời đại dịch, chúng ta không được để cho những năng động của cuộc sống càng làm cho chúng ta trở nên xa lạ đối với nhau. Trái lại, chúng ta phải cố gắng chia sẻ hy vọng, vì nhiều khi dân chúng, người già và cả những người trẻ, đau khổ nhiều vì tình trạng cô đơn".

Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nhắc nhở rằng: "Tất cả chúng ta đều có liên hệ với nhau. Cuộc khủng hoảng xã hội, không phải chỉ do đại dịch, chính là một vết thương đối với xã hội chúng ta. Chúng ta đã và đang có những tháng khó khăn trong việc tái tạo các cộng đoàn của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta nghĩ đến "cộng đoàn" nhiều hơn, vì với thời gian, "cái tôi ích kỷ gây tê liệt" sẽ bị loại trừ".

(Vatican News 15-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page