Lần đầu tiên một phụ nữ làm giám đốc Caritas Ðức

 

Lần đầu tiên một phụ nữ làm giám đốc Caritas Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Freiburg (RVA News 15-10-2021) - Lần đầu tiên một phụ nữ được bầu làm Chủ tịch Caritas Ðức. Ðó là bà Eva Maria Welskop-Deffaa, 62 tuổi, cho đến nay là giám đốc về chính sách xã hội và thuộc đoàn chủ tịch Caritas Ðức. Bà kế nhiệm Ðức ông Peter Neher, mãn ba nhiệm kỳ tổng cộng 18 năm làm Chủ tịch tổ chức bác ái này.

Bà Eva Maria Welskop-Deffaa đã được chọn trong số ba ứng viên trong cuộc bầu cử hôm 13 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở của Caritas Ðức ở thành phố Freiburg, nam Ðức. Có 161 đại biểu tham dự cuộc bỏ phiếu và bà Eva đã được 81 phiếu.

Caritas Ðức là một hiệp hội xã hội lớn nhất ở Âu châu, qui tụ nhiều tổ chức từ thiện và xã hội với khoảng 690,000 nhân viên toàn thời giờ, trong đó 80% là phụ nữ. Caritas Ðức được coi như một công ty tư nhân lớn nhất ở Ðức sau chính phủ, được thành lập năm 1897 tại thành phố Freiburg với trụ sở chính tại thành phố này, nhưng cũng có những văn phòng quan trọng tại thủ đô Berlin và Bruxelles bên Bỉ.

Caritas Ðức dấn thân hoạt động trong mọi lãnh vực trợ giúp về sức khỏe, giới trẻ và xã hội. Khoảng 8,000 tổ chức độc lập về pháp lý đảm trách hơn 24,000 cơ sở trên toàn nước Ðức như vườn trẻ, viện dưỡng lão, các phòng khám bệnh ngoại trú hoặc các văn phòng tư vấn. Nguồn tài chánh của Caritas đến từ tài trợ của chính phủ, đóng góp của các nhà hảo tâm, những cuộc quyên góp và tài trợ của Giáo hội Công giáo Ðức. Caritas Ðức cũng qui tụ Caritas của 27 giáo phận tại nước này. Có một phân bộ quốc tế phụ trách việc cứu trợ các nạn nhân thiên tai và nhân đạo. Năm ngoái, Caritas Ðức tài trợ 82 triệu 700 ngàn Euro cho các công tác từ thiện tại 74 quốc gia.

Chủ tịch Caritas Ðức, từ năm 2003 đến ngày 13 tháng 10 năm 2021, là Ðức ông Peter Neher, 66 tuổi. Trong lịch sử 122 năm qua, Giám đốc Caritas Ðức luôn luôn là một linh mục. Nhưng lần bầu cử vừa qua, trong số ba ứng viên có bà Eva. Các ứng viện được chọn qua một thủ tục đã được tiến hành trong thời gian trước đây: Ứng viên thứ nhất là linh mục Christian Hermes, 51 tuổi, hạt trưởng tại thành phố Stuttgart nam Ðức, qui tụ 60 giáo xứ. Ứng viên thứ hai là ông Markus Leineweber, 53 tuổi, giám đốc Caritas thuộc giáo phận Trier và đã từng làm việc với dòng Bệnh viện Gioan Thiên Chúa trong 25 năm tại các nhà thương và nhà dưỡng lão, và thứ ba là bà Eva Maria.

(KNA 14-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page